Gewaardeerde relatie,

Ik ben enthousiast. En ik ga proberen dit enthousiasme de komende maanden op u over te brengen.

Graag willen mijn collega’s en ik Rik Nijkamp aan u voorstellen. Iets wat ons verheugt. Rik gaat mijn plek binnen Smart Group overnemen. De komende 3 maanden gaan we samen op stap. Vanaf 1 januari 2019 doe ik de spreekwoordelijke stap terug met betrekking tot de bedrijfsvoering. Vanaf dat moment ga ik mij volledig focussen op productontwikkeling, marktontwikkeling en kennisoverdracht. U weet niet half hoeveel sneller mijn hart daarvan gaat kloppen.

U denkt wellicht, ‘een moeilijke beslissing voor Roger’. Nou, eigenlijk niet. Het heeft mij inderdaad lang beziggehouden. In mijn kop. De invulling. De weg ernaartoe. Terugkijkend heb ik zo ontzettend veel gezien, gehoord en mogen meemaken. Daar zou ik zomaar een boek over kunnen schrijven. Dit neemt niet weg dat het volgende hoofdstuk van Smart Group hoe dan ook voor een jongere generatie is.

Rik heeft bijzonder veel ervaring op het gebied van arbeidsmobiliteit, detachering en duurzame inzetbaarheid. Zijn passie past zonder enige twijfel bij de visie van Smart Group, waarin we bij voorkeur kijken naar het ombouwen. Het complete verhaal houdt ons bezig. De totale ombouw, de gehele ontwikkeling van een organisatie en haar medewerkers, met focus op duurzaamheid.

We hopen u te ontmoeten in de komende periode.

Met vriendelijke groeten,

Roger Lenssen

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Terug naar berichten