Loading...
Afbouw2022-11-08T17:38:39+00:00

Afbouwen

Afbouwen is zo veel meer dan
outplacement alleen.

Alles wat niet (meer) naar behoren werkt in een organisatie of niet meer
past in het toekomstbeeld van de organisatie, wordt vaak onder het kopje
‘afbouwen’ geplaatst. Outplacementtrajecten vallen hier bijvoorbeeld onder.
Maar ‘afbouwen’ gaat wat ons betreft veel verder dan outplacement en beslaat een veel ruimere hoeveelheid aan onderwerpen. Wat een organisatie niet meer moet doen of niet meer nodig heeft om duurzaam perspectief te creëren, scharen wij onder ‘afbouw’. Niet alleen functies, producten of diensten, maar ook werkprocessen die niet meer gewenst zijn bijvoorbeeld. Ook vaardigheden, attitude, cultuur en niet te vergeten managementstijl die allemaal niet meer gewenst zijn, vallen onder ‘afbouw’. Het zijn alle ingrediënten in een organisatie die – eenmaal afscheid van genomen – ruimte kunnen creëren voor nieuwe ontwikkelingen, ruimte voor opbouw, ruimte voor nieuw perspectief.

“Onze marktvraag verandert
zo snel dat dit veel betekent
voor leren en ontwikkelen
van iedereen in onze
organisatie. Help ons in kaart
brengen hoe ons leerklimaat
is en waar we kunnen of
moeten verbeteren.”

Read More

“Innovatie en verdergaande
automatisering legt een
veranderdruk op onze loyale
vakmensen die soms moeite
hebben de vernieuwingen te
volgen. Hoe tonen we goed
werkgeverschap en zorgen
we samen voor continuïteit
in werk? In- of extern?”

Read More

“Vergrijzing in onze
organisatie werpt een
schaduw over de slagkracht
voor de toekomst. Kunnen
jullie ons helpen een
respectvolle dialoog te
voeren met betrokkenen
om te zoeken naar – voor
alle partijen – passende
oplossingen?”

Read More

BLOG

Enkele inspiraties om te komen tot duurzaam perspectief

“Hij die op tijd in de juiste richting in beweging is, heeft de kans om op tijd te zijn. “

Roger Lenssen • Knikker
Ga naar de bovenkant