Terug naar blogs

Vught / 14 juli 2021

ARTIKEL: IKC-ONTWIKKELING EEN CULTUURVERANDERTRAJECT?

Geplaatst door MINKE HENSEN

Deel deze blog:

IKC-ontwikkeling een cultuurverandertraject?

Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar was: ‘Reis je mee.’   Als Schoolleider en Manager Kinderopvang ben je voortdurend op reis in de wondere wereld van IKC en IKC-ontwikkeling.  Gedurende je expeditie naar de top, het IKC,  kom je als leider allerlei obstakels op je weg tegen en sta je onderweg  op meerdere momenten stil bij een kamp en overdenk je de reeds gelopen weg.  Het kamp is als het ware een soort rustplaats, waar je je gereedschappen controleert en waar je samen met je mede expeditiegenoten de obstakels en het vervolg van je weg doorspreekt.

Een eerste thema is:  Twee partners hoe dansen die samen?  Vanuit welke visie stuur je het IKC naar de toekomst toe en durf je de ander de leiding te laten nemen, bijvoorbeeld vanuit zijn/haar expertise? Welk ritme ga je volgen, hoe snel wil je ergens komen, ga je alleen voor het resultaat of ook voor de weg/ de reis ernaartoe. Neem je de ander gelijkwaardig, vanuit de betekenisvolle dialoog of neem je elkaar op sleeptouw mee omdat het zo hoort?

In hoeverre kun je zo op elkaar ingespeeld raken, dat je elkaar naadloos aanvoelt en elkaars signalen op de juiste waarde interpreteert. Op deze wijze vorm je, als kinderopvang en onderwijs,  een ijzersterk duo, bestendig voor de toekomst.

Een tweede thema is: Welke roadmap volg je, zodat je samen richting bepaalt en dansend naar de toekomst gaat?

In de kinderopvang en het onderwijs is er sprake van verschillende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft iedere partij een andere CAO en een ander ministerie. Hoe kan je in IKC-ontwikkeling met verschillende achtergronden elkaar vinden en de verbinding met elkaar opzoeken? Dit doe je door betekenisvol de dialoog aan te gaan. Hiermee bedoel ik dat je echt de taal en communicatie van de ander probeert te begrijpen en dat je je echt in elkaars wereld, in elkaars cultuur verdiept.

Als Directeur IKC geef je leiding aan twee verschillende culturen, het onderwijs en de kinderopvang. Hoe zorg je dat die twee culturen ieder vanuit zijn/haar expertise binnen het IKC tot hun recht komen en dat ze zich aan elkaar willen verbinden, maar dat ze toch hun eigenheid behouden? Het antwoord hierop ligt verborgen in de vraag. Werk vanuit een gezamenlijke visie op IKC toe naar een organisatie waarin kinderopvang en onderwijs de betekenisvolle dialoog met elkaar aangaan en elkaar waarderen op elkaars professie en vakmanschap. Op deze manier  bied je de kinderen in het IKC een optimale en toekomstbestendige ontwikkelingsbasis.

Daarnaast is het belangrijk om vanuit beide expertises de noodzaak te voelen om tot een doorlopende leer- en ontwikkellijn van 0-12/14 jaar voor het kind te komen. Wanneer beide partijen die noodzaak voelen, dan kom je gezamenlijk tot een verandervisie en kan je de veranderkracht binnen je organisatie identificeren om de IKC-ontwikkeling verder vorm te geven. Als de veranderkracht binnen je IKC in beeld is, kan gestart worden met het opstellen van een actieplan om het cultuurontwikkeltraject tot een succes te laten worden!