Terug naar blogs

Vught / 14 juli 2021

ARTIKEL: WEBINAR PROCESSEN IN DE KINDEROPVANG

Geplaatst door ALEX HOFSTRA

Deel deze blog:

Webinar processen in de kinderopvang

Op 1 en 14 juli heeft Smart de webinar processen in de kinderopvang gegeven. Dit webinar is een onderdeel van een reeks webinars die Smart Group speciaal organiseert voor de kinderopvang.

Het aantal aanmeldingen op deze webinar was boven verwachting wat aangeeft dat het onderwerp van de webinar; “hoe kun je zien dat processen inefficiënt zijn en wat kun je daar aan doen” bij veel organisaties speelt.

Door middel van een aantal korte vragen is voorafgaand aan de webinar bij de deelnemers opgehaald hoe het gesteld is met de processen in hun organisatie.  De uitkomst was dat bij 75% tot 80% van de deelnemende organisaties de ondersteunende afdelingen een te hoge werkdruk ervaren en dat de doorlooptijden van de processen vaak te lang zijn.

In de webinar zijn de aanwezigen meegenomen in de visie van Smart Group op processen en op welke wijze je processen kunt beoordelen op efficiëntie en met welke aanpak je deze kunt verbeteren.

In de webinar zijn een aantal adviezen gegeven die organisatie helpen bij het verbeteren van de ondersteunende processen.

 1. Visie
  Zorg dat de visie van de organisatie regelmatig gecommuniceerd wordt. Een heldere visie geeft medewerkers kaders en richting voor het verbeteren van processen.
 2. Klantwaarde
  In het lean denken en handelen en natuurlijk ook in de processen in de kinderopvang is het focussen op klantwaarde een belangrijk uitgangspunt om naast de focus vanuit de visie focus te houden op de (interne) klant. Denk vanuit de (interne) klant, immers daar doe je het voor en creëer je waarde voor de (interne) klant. Smart Group adviseert dan ook om de processen waarbij de klant betrokken is (lees klantwaarde wordt gecreëerd).
 3. Integraal
  Het is zeer aan te raden medewerkers te betrekken bij het verbeteren van processen, zij weten immers de details en kennen als geen ander de problemen binnen een proces. Dat kan bijvoorbeeld door middel van zogenaamde brown-paper sessies Daarnaast is de bereidheid om anders te gaan werken groter als ze betrokken zijn bij het proces van verbeteren.
 4. Bottlenecks
  Elk proces kent wel zijn bottlenecks (plaatsen in een proces waar het stropt) en het is aan te raden hier aandacht aan te besteden. Bottlenecks zijn meestal redelijk makkelijk op te lossen en geven snel resultaat.
 5. Stapsgewijs
  Het nemen van kleine stapjes in het verbeteren van processen is een goede manier om binnen de organisatie ruimte te geven voor verbetering en de ideeën van medewerkers. Als eenmaal zichtbaar wordt dat er “iets gedaan wordt” met bijvoorbeeld ideeën zullen medewerkers eerder bereid zijn energie te steken in procesverbetering.

Smart Group heeft een 6 stappen aanpak ontwikkeld die je kan helpen bij het verbeteren van de efficiëntie van de processen en daarmee het verlagen van de werkdruk voor de medewerkers.

Verbeter model Smart Group

Wil je meer weten?  Neem dan contact op met Alex Hofstra  06 14725177 of alex.hofstra@smartgroup.nl  en dan gaan we er een keertje samen voor zitten.