Terug naar blogs

Vught / 21 maart 2022

ARTIKEL: VANDAAG, GISTEREN EN MORGEN; ONTWIKKELINGEN IN DE KINDEROPVANG

Geplaatst door MINKE HENSEN

Deel deze blog:

Gisteren, vandaag en morgen  

Gisteren stond er in Het Financiële Dagblad een artikel onder de kop

” door de kabinetsplannen voor een bijna gratis kinderopvang “ zal de vraag exploderen. Tegelijkertijd rijzen de kosten van de kinderopvang de pan uit. In dit artikel staan meerdere meningen omtrent de mogelijke toekomst van de kinderopvang aangegeven. Heel in het kort:

  1. Explodering van het aantal kinderen dat opgevangen moet worden. ( Vluchtelingen kinderen worden hierin nog niet meegenomen).
  2. Door tal van oorzaken gaan de kosten van kinderopvang drastisch omhoog. Denk aan huurverhogingen, energie kosten, kosten van voedsel en materialen etc. Ouders zitten niet te springen op duurdere kinderopvang.
  3. Overheid indexeert dit jaar het uurtarief met 0,5 %, de verwachting is dat dit tussen de 4 à 5% zal zijn.
  4. Nu op vele plaatsen reeds een tekort aan pedagogische medewerkers. O.a. door recente geboortgolfje, mogelijke bijna gratische kinderopvang in 2025, etc.
  5. In dit artikel staan nog meerdere reden genoemd waarom we zwaarder weer kunnen verwachten.

Voor Smart Group doet dit ook een appèl op kinderopvang organisaties om voortdurend stil te blijvenstaan en te werken aan  de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Of zoals wij dat binnen Smart Group zeggen dat een organisatie voortdurend bezig dient te zijn met het creëren van een duurzaam perspectief van de organisatie en haar medewerkers.

Het is een continu proces, en geen adhoc proces, in de hoop dat als je denkt een oplossing gevonden te hebben voor het NU, dat je dan gevrijwaard bent voor MORGEN.

Voor de korte termijn kan het een oplossing zijn om de situatie binnen jouw  organisatie goed in kaart te brengen. Van daaruit oplossingen te creëren voor de korte , maar zeer zeker ook voor de langere termijn uitgaande van een visie en de te volgen strategie. Smart Group heeft middels onderzoek binnen de kinderopvang omtrent de “vergrijzing” een beter inzicht omtrent deze problematiek. Maar ook , mede gelet op onze meer dan 30 jarige ervaring met betrekking tot hoe om te gaan met arbeidmarkt problematieken in tal van branches.

14 april en 21 april delen wij graag onze bevindingen met jullie, omtrent de resultaten van ons onderzoek omtrent vergrijzing in de kinderopvang.