Samen naar Morgen met de meest ervaren medewerker

Het bewust inzetten van levens- en werkervaring
Vitaliteit behouden; ook in de laatste fase van je loopbaan een belangrijk onderwerp. Je ervaring inzetten bij het afbouwen van je huidige loopbaan en duurzaam meenemen naar de volgende fase in je leven. Een nieuwe bestemming geven aan al je werk- en levenservaring. Hoe doe je dat? En hoe kan een werkgever daarbij ondersteunen?

Gezonde voeding en beweging zijn van belang voor de vitaliteit. Persoonlijke erkenning en de bevestiging dat je er als mens toe doet is misschien wel nóg belangrijker. Het is goed voor de medewerker én voor de continuïteit van de organisatie als beschikbare ervaring op een duurzame manier en zorgvuldig ingezet blijven worden.

Als min of meer vanzelfsprekende zekerheden onder druk komen te staan of wegvallen, loopt de druk bij werknemers op. Bijvoorbeeld bij ontslag of als het steeds meer moeite kost je werk goed uit te voeren. Dit leidt bij oudere werknemers te vaak tot de vraag “Hoe lang moet jij nog?”, ziekteverzuim of uitval. Veel organisaties onderkennen deze problematiek. Maar hoe pak je dit op? Hoe maak je samen van een ‘business case ‘ ook een ‘value case’? Hoe blijf je als mens energie voelen, die voortvloeit uit erkenning van anderen? Hoe blijf je participeren? Hoe blijf je leren en gezond leven? Kortom: hoe zorg je voor vitaliteit?

Ervaring Telt

“Onze maatschappij heeft iedereen nodig om een bijdrage te leveren aan ons sociaal maatschappelijk klimaat. ‘Ernaast staan’ is geen optie”, zegt Willem Wijnen, directeur van Smart Group en grondlegger van het programma Ervaring Telt.

Ervaring Telt ondersteunt medewerkers om met hun werkgever een respectvolle dialoog aan te gaan over hoe ze samen hun loopbaan zorgvuldig kunnen afbouwen. En hoe ze samen een nieuw duurzaam loopbaan- en levensperspectief kunnen opbouwen. Het omgaan met het verlies van een baan, het ontdekken van kwaliteiten, nieuwe omgevingen, anders kijken naar hetzelfde en het vinden van een duurzaam perspectief.

Willem noemt dit “Blijven leren waardoor de ‘bovenkamer’ voldoende werk blijft houden en ook in die zin vitaliteit oplevert”.

De opgebouwde levens- en werkervaring staat centraal. Het doel is samen zoeken naar en vinden van een zinvolle nieuwe bestemming voor eerder verworven competenties, misschien wel tot je tachtigste… Ieder kiest zijn eigen pad en tempo. Het is immers zijn of haar toekomst.

“Ervaring Telt heeft mij laten ontdekken dat ik in deze maatschappij zeker mee tel.”

“Hervinden van je eigen waarde is het belangrijkste wat Ervaring Telt voor mij betekend heeft.”

Film: Ervaringen van Ervaring Telt deelnemers

Meer dan 95% van de deelnemers aan ‘Ervaring Telt’ heeft een nieuwe zinvolle bestemming gevonden. Soms een full time baan, soms een combinatie van betaald- en vrijwilligerswerk. Allemaal zijn ze duurzaam inzetbaar.

Futuring people noemen we dat bij Smart Group. “Onze droom en ambitie die steeds werkelijkheid wordt”.

Download