Smartgroup
{ }

Ontwikkeltraject Directeur Integraal Kindcentrum: samen aan de slag

Ontwikkeltraject Directeur Integraal Kindcentrum: samen aan de slag
Leren van elkaar; dat is waar het Ontwikkeltraject Directeur Integraal Kindcentrum (IKC) van Smart Group voor staat. Schoolleiders en managers kinderopvang volgen gezamenlijk het traject. De kinderopvang leert van het onderwijs, het onderwijs leert van de kinderopvang. De verschillen worden gezien én omarmd.

De vorming van IKC´s is een landelijke ontwikkeling die steeds meer vorm en inhoud krijgt.

UN1EK in Vlaardingen vervult op dit terrein een pioniersfunctie. UN1EK is ontstaan door een bestuurlijke fusie van de Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Alle locaties werken aan een integraal aanbod voor kinderen van 0-13 jaar. Daarbij past dat die locaties worden aangestuurd door één directeur. UN1EK schakelde Smart Group in voor een management development (MD) traject voor de directeuren en managers, in ontwikkeling naar directeur IKC.

Claudia Doesburg, lid van het College van Bestuur, vertelt: “We stelden eerst het functie- en competentieprofiel IKC directeur nog eens scherp. Alle deelnemers deden een affiniteitenmeting op de competenties. Uit deze meting blijkt wat hun ontwikkelpotentieel is. We hebben het MD traject ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers én voor een organisatieontwikkeling van UN1EK.”

Het traject levert de deelnemers veel op, zowel in hun professionele als in hun persoonlijke ontwikkeling. Schoolleiders en managers zijn samen met de praktijk aan de slag. De voortdurende dialoog brengt onderwijs en kinderopvang dichter bij elkaar. Het traject is geaccrediteerd voor het schoolleidersregister; wanneer schoolleiders het positief afsluiten hebben ze voor 4 jaar hun herregistratie op zak.

Over het ontwikkeltraject en de ondersteuning door Smart Group zegt Claudia: “Over de duidelijke communicatie en deskundigheid zijn we heel tevreden. De trajectbegeleiders hebben alle deelnemers goed gemotiveerd en in hun ontwikkeling verder gebracht.”

Het ontwikkeltraject van Smart Group zet mensen blijvend in beweging. Het is een traject dat ook de organisatie als geheel ontwikkelt. Nieuwe concepten worden geboren en in de praktijk gebracht. Managers leren veranderingen te initiëren, implementeren en meer zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het management vervult de rol die verwacht mag worden, en dat creëert ruimte voor het bestuur.

Claudia: “De deelnemers hebben mooie businesscases gemaakt. Deze cases worden in de komende periode uitgevoerd. Op basis van individuele ontwikkeling lopen er nog wat coaching trajecten. De zaadjes zijn gezaaid voor nieuwe initiatieven en innovaties!”

Meer informatie (link naar) https://www.smartgroup.nl/opleidingen/ontwikkeltraject-directeur-integraal-kindcentrum-ikc/

IKC vraagt cultuuromslag medewerkers en leiding

IKC vraagt cultuuromslag medewerkers en leiding
Met deze constatering kopte De Volkskrant onlangs een artikel in hun verdiepingsbijlage.
In het artikel wordt een interview met Lolita Freire Gomez, manager bij UN1EK en Misja van Herp, directeur van IKC VanKampen in Vlaardingen weergegeven. Eén van de vragen was: “Op welke manier kan een organisatie directeuren en managers ondersteunen?” Zij gaven als antwoord dat dat bijvoorbeeld kan met een ontwikkeltraject gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling. Grote winst is dat je elkaars kwaliteiten goed leert kennen. Wat je bij een beoogde samenwerking vaak ziet is dat iedereen zijn eigen taal spreekt. Als je praat over ´doorgaande leerlijn´ kun je het over honderd dingen hebben. Door zo´n ontwikkeltraject ben je in staat om de klokken gelijk te zetten´.

Meer informatie

Pitch Event

Een goede pitch is goud waard!
Als je op zoek bent naar een nieuwe functie krijg je vaak de vraag ‘Stel je even voor’ of ‘Vertel eens iets over jezelf’. Het valt niet altijd mee om dat kernachtig te doen. Smart Group Futuring People organiseert op 26 september in Houten weer een themabijeenkomst ‘Een goede pitch is goud waard!’. Als je interesse hebt, meld je dan aan via smarthouten@smartgroup.nl o.v.v. Pitch event.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je een stukje theorie over een goede, krachtige en overtuigende pitch. En daarna ga je vooral heel veel oefenen om je eigen pitch aan te scherpen.

Nieuwsgierig?
In april vonden twee van deze themabijeenkomsten plaats. Een impressie vind je in de download

Meer informatie

Smart Group Zomer Carrousel

Smart Group Zomer Carrousel
Ondanks dat Nederland binnenkort met vakantie gaat blijft Smart Group voor alle deelnemers doordraaien in de ZOMER CARROUSEL!!  Een gevarieerd aanbod van korte (2 uur) workshops met onderwerpen die prikkelen en inspireren.  Hieronder vind je ons aanbod. Voel je vrij om je voor zoveel mogelijk workshops in te schrijven. Elk dagdeel staan per locatie twee verschillende thema’s op het programma. Zo steek je in korte tijd veel op én ontmoet je ook andere deelnemers!

Meer informatie

Futureproof met intern ondernemerschap

Futureproof met intern ondernemerschap
Streef jij ook naar meer zelfstandigheid en initiatief van je medewerkers? Merk jij ook dat medewerkers vasthouden aan zekerheden en terugvallen op oude patronen? Droom jij ook van de ondernemende medewerker? Iedereen moet meedoen om tijdig te kunnen inspelen op de steeds sneller veranderende vraag van de markt.

Organisaties kunnen last hebben van hun eigen cultuur die bijvoorbeeld gebaseerd is op een strakke hiërarchie, procedures en systemen. Medewerkers klampen zich vast aan zogenaamde zekerheden, verpakt in uitvoerig beschreven lijsten met taken. De noodzakelijke innovatie wordt geremd door gebrek aan ondernemerschap, markt- en klantgerichtheid en flexibiliteit.

De organisatie van Morgen vraagt om medewerkers die verantwoord risico nemen en veranderen leuk vinden. Dat vraagt om leidinggevenden die geloof hebben in hun medewerkers. Zij dragen dit ook uit en stimuleren hun medewerkers om vrij te denken en met ideeën te komen. Leidinggevenden en medewerkers zijn voortdurend met elkaar in verbinding en dialoog en creëren samenwerking intern én extern.

Smart Group ervaart dat intern ondernemerschap bij leidinggevende en medewerkers is te ontwikkelen. Ze worden in een traject samengebracht om een eigen idee in de rol van intern ondernemer uit te werken en in de praktijk te brengen. Er wordt in de praktijk gewerkt aan het ontwikkelen van de acht D’s van een succesvolle interne ondernemer: drive, dromen, denken, durven, delen, doen, deblokkeren en doorgaan.

Leidinggevenden en hun medewerkers van diverse organisaties hebben dat aan den lijve mogen meemaken. Ze geven aan dat ze door het traject in staat zijn om van idee tot en met de implementatie te sturen op resultaat. En dat ze verrast zijn over het financieel rendement dat hun idee uiteindelijk genereerde. Ze hebben de smaak te pakken en de ontwikkelde competenties worden ook na afsluiting van het traject nog volop ingezet. Iedereen doet mee om aan te blijven sluiten bij de organisatie van Morgen.

Voor meer informatie over het traject Intern Ondernemerschap kun je e-mailen naar smart@smartgroup.nl of bellen met 073-657 10 10.

 

Iedereen telt mee!

Telt iedereen mee?
Smart Group spreekt mensen die bijvoorbeeld vanwege het verlies van hun baan, het gevoel hebben dat ze aan de kant staan en niet meer mee doen. Vanuit onze expertise zijn we in staat deze mensen weer succesvol naar nieuw perspectief te begeleiden, zodat ze weer het gevoel hebben dat ze meetellen. Dat blijkt echter niet voor iedereen in Nederland te gelden. Met name jongeren die op hun 18e nog geen startkwalificatie hebben vallen nog regelmatig tussen wal en schip. We raakten daarover in gesprek met Esther Ruhe van Zorgboerderij De Groote Locht in Bemmel. Zij heeft een inspirerend verhaal over hoe De Groote Locht een bijdrage levert aan ‘iedereen telt mee’.

Tegelijkertijd willen we met dit artikel de scope wat verbreden: vanuit de overheid wordt immers nu al verwacht dat elke werkgever zijn bijdrage levert in het kader van de participatiewet en de banenafspraak (met de quotumwet als pressiemiddel).

Welke rol vervult de zorgboerderij hierin?
“Belangrijkste drijfveer voor ons om hiermee te beginnen was dat we iets wilden betekenen voor deze groep. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat een hele groep die nog aan het begin van hun leven staat nu al niet meer mee kan doen. Immers, ben je eenmaal van het goede pad af, dan is het heel lastig daar weer op terug te keren. Daar hebben ze hulp bij nodig en wij willen hier graag ons steentje aan bijdragen.” zegt Esther, die samen met haar man Twan de jongeren op De Groote Locht begeleidt.

Hoe werkt het in de praktijk?
“Je moet de jongere echt ondersteunen in een heel divers pakket aan vaardigheden, niets is vanzelfsprekend voor ze. Omgang met collega’s, op tijd komen, werken als er gewerkt moet worden, nieuwe vaardigheden leren als tractor rijden. Ook kunnen ze bij ons bijvoorbeeld hun heftruckdiploma halen. Omdat we heel direct met elke jongere samenwerken, kunnen we gericht sturing en de juiste aandacht geven en focussen op die positieve mindset. En daarmee worden hun kansen in de maatschappij een stuk groter.”

Esther en Twan doen de begeleiding samen. Ze bedenken elke week op basis van de jongeren die komen én dat wat er in het bedrijf gebeurt, hoe ze het gaan aanpakken. Bijzonder genoeg geeft het maken van zo’n plan ook meer structuur en rust voor henzelf.

“We laten nu bijvoorbeeld de klusjes die niet direct gedaan hoeven te worden makkelijker even liggen, zodat die in de begeleiding gedaan kunnen worden.”

Ze hebben inmiddels 10 tot 15 jongeren begeleid en denken met trots terug aan die trajecten. “En kort geleden hoorden we dat een van ‘onze’ jongeren recent een vakgerichte opleiding heeft afgerond, en zich nog verder gaat scholen. Dat is echt mooi om terug te horen.”

En dit soort berichten maakt niet alleen Esther en Twan trots; de jongeren zelf voelen zich weer onderdeel van de maatschappij, ze leveren en presteren iets en worden daar letterlijk voor betaald.

Hoe ziet de toekomst eruit?
“Voor ons als zorgboerderij geldt dat we altijd de link houden met ons agrarisch bedrijf, daar draait het allemaal om. Ten aanzien van de begeleiding zie ik onszelf over een paar jaar nog steeds dagbesteding en begeleiding doen, met daarnaast mogelijk nieuwe concepten zoals een agrarische kinderopvang.”

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen van ons allemaal, als werkgever, dat we nieuwe concepten bedenken om mensen kansen te bieden. Op deze manier bereiken we dat daadwerkelijk iedereen meetelt.

Specialismen en expertises

 • Futuring people

  Mobiliteit

  Mobiliseren is anticiperen. We helpen mensen van werk naar werk en duurzaam besef van eigen verantwoordelijkheid voor morgen.

  Lees meer
 • Futuring business

  Mobiliteit

  Kijken naar kansen en mogelijkheden. Altijd met één doel: zoveel mogelijk resultaat voor organisatie en medewerker.

  Lees meer
 • Interim- en Projectmanagement

  Mobiliteit

  Een interim van Smart
  komt altijd met meer.

  Lees meer
 • Sustainability

  Mobiliteit

  Een specialisme dat alle andere diensten volledig doorkruist. Futuring people gaat per definitie over duurzame inzetbaarheid.

  Lees meer
Sidebar