Smartgroup
{ }

Corona is van ons allemaal

Het Corona houdt ons allemaal bezig, zowel zakelijk als privé. Als Smart Group laten we ons leiden door de officiële instanties zoals de RIVM en de rijksoverheid. Op de website van het RIVM staat een heldere Q&A: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Hierbij rekeninghoudend met de meest recente berichtgeving vanuit de overheid. Zoals de meest recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland zoals afgelopen donderdagmiddag 12 maart tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen zijn aangekondigd.

 • Iedereen in Nederland blijft thuis bij verkoudheid-, koorts- of hoestklachten en vermijdt sociaal contact.
 • Nederlanders worden opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Bovenstaande geldt voor de collega’s van Smart maar tevens ook voor de mensen die wij begeleiden naar nieuw perspectief.

Voor ons werk in de komende weken betekent het dat we onze afspraken normaal kunnen laten doorgaan, echter online. Dat geldt ook voor de trainingen. Er zullen geen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. We zullen zoveel mogelijk de online middelen gebruiken omdat daarmee het contact nog beter kan worden vermeden. Op onze locaties hebben wij aanvullende maatregelen getroffen m.b.t. informatievoorziening & hygiëne voor de eigen mensen voor zover ze aanwezig moeten zijn.

Corona is van ons allemaal en het is in ons aller belang dit te stoppen. Er is Smart Group veel aan gelegen bij te dragen aan het voorkomen van een verdere verspreiding van het virus.

Mocht je vragen hebben vernemen wij deze graag van je. Mail ons op info@smartgroup.nl of de collega’s op een van onze locaties.

Met vriendelijke groet,

drs. Rik Nijkamp (algemeen directeur)

Roger Lenssen trots op 30 jaar Smart Group

Vol trost kijkt oprichter/ DGA Roger Lenssen terug op 30 jaar Smart Group:
‘Bij de ene organisatie werden we gevraagd om te ondersteunen bij het zoeken naar nieuw perspectief voor de medewerkers die de organisatie moesten verlaten. Bij de andere organisaties om de ontwikkeling voor de toekomst mede vorm te geven’.

Meer informatie

2019 – Iedereen cum Laude geslaagd

2019 – Iedereen cum Laude geslaagd
Afgelopen jaar hebben we een boel op de kop gezet, waar nodig aan geschut, in de ombouw van mens & organisatie. Dit alles om duurzaam perspectief te kunnen bieden aan mens & organisatie.

Opbouw
Adviesopdrachten                               8,35
Workshops                                           8,75
Ondernemers-/ loopbaanscan          8,59

Afbouw
Werk naar werk                                  8,75
Werk naar ondernemerschap           8,63

Gemiddeld scoren we dus een dikke voldoende en daar zijn we erg blij mee. Fijn om tevens via de evaluaties te mogen vernemen dat ons vakmanschap wordt gewaardeerd. Daarvoor gaan we zelf even op onze kop staan en maken een vreugde dansje!

Mooie dag gewenst!

SMART GROUP

drs. Rik Nijkamp
Algemeen Directeur

Meer informatie

Pas op je ambitie!

Pas op je ambitie!

In deze snel veranderende wereld moet je wendbaar blijven en dien je daarvoor te investeren in je eigen ontwikkeling. De enige vaardigheid die belangrijk zal zijn in deze eeuw, is de vaardigheid te leren. Al het andere zal na verloop van tijd verouderd zijn.

Je inzetbaarheid neemt af als je langer dan 5 jaar in dezelfde functie zit. Recentelijk was Tata Steel in het nieuws en hoorde ik: ‘ik werk hier al 44 jaar..’. Dan hoop ik maar dat dat in verschillende functies of rollen is geweest waardoor er ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Zo niet, dan wordt het een fikse uitdaging op de arbeidsmarkt.

We worstelen allemaal wel eens met onze toekomst. “Is dit het nu? Ik weet eigenlijk niet of ik dit nog wil.” Je wilt niet dat het vervolgens als een nachtkaars uitgaat…. Dan is het goed om even stil te staan bij jezelf.  Wie je bent, wat je kunt, wat je op dit moment doet, wat je zou kunnen doen, waar je plezier uit haalt, en waar je kansen liggen. Maar vooral ook: wat wil je eigenlijk? Dat laatste weet je vaak wel, maar hierover in gesprek gaan met iemand die je kan helpen om dat wat in jouw hoofd rondzingt op een rijtje te zetten is dan erg handig.

Nu was er dit jaar een ontwikkelsubsidie van 600 euro die inmiddels ‘verbruikt’ is door 25.000 mensen. Een zucht op de werkende bevolking. In 2021 komt waarschijnlijk een opvolger in de vorm van STAP, maar daar is nog geen duidelijkheid over.

Maar heb je er 600 euro subsidie voor nodig? Het gemiddelde inkomen in Nederland is ruim 30.000 euro en dan is de investering nog geen half procent van wat je de komende 5 jaar gaat verdienen. En het loont, want die komende 5 jaar moet in ieder geval zijn wat je wilt dat het is. Het moet bij je passen, zodat je met plezier naar je werk gaat en het niet alleen energie kost, maar ook energie oplevert. Zonder dat je je hoeft af te vragen waarom je doet wat je doet.

Moet je dan altijd solliciteren naar een andere baan binnen of buiten het bedrijf waar je werkt?  Op dit moment zijn er veel vacatures, maar dat is geen reden om te solliciteren. Het is juist een reden om je toekomst zo zorgvuldig mogelijk te plannen. Door de beste keuzes te maken in je werk, haal je het optimale uit je kwaliteiten. Dat levert simpelweg meer energie op, meer geluk en mogelijk ook meer geld. Wanneer jij helder hebt waar je kwaliteiten liggen en weet hoe je deze wil inzetten, leidt een gesprek hierover met jouw leidinggevende vaak tot een aanpassing in jouw takenpakket waar zowel jij als de organisatie heel blij mee is. Wij hebben dit het afgelopen jaar veel gezien. Omdat je  weer doet waar je goed in bent en waar je blij van wordt lever je meer op voor de organisatie, en dat is een win-win situatie!

We zijn allemaal weer of bijna alweer aan het nadenken over het komende jaar. De meeste mensen staan stil bij hun goede voornemens. Ik denk dat het de moeite waard is om voor komend jaar met een loopbaanadviseur aan je eigen toekomst te werken. Door even stil te staan kan je vervolgens weer op volle kracht vooruit.

Auteurs: Saskia Zeijl en Rik Nijkamp


Succesvol outplacement van 57+

Uit het recent verschenen ‘nationaal outplacement onderzoek’ gehouden door onze branche organisatie OVAL onder haar leden bleek dat het aantal geslaagde outplacementtrajecten voor 57-plussers het afgelopen half jaar te zijn gedaald naar 47% ten opzichte van 52% gemeten in 2016. Hiervoor analyseerde de brancheorganisatie ruim 3.000 outplacementtrajecten.

Ook wij als Smart Group leverden informatie aan inzake de resultaten. In totaal mochten wij in 2019 maar liefst 67,5% feliciteren met nieuw perspectief. Als we ook de mensen die in hun eigen organisatie een baan vonden meetellen is dat zelfs ruim 71%.

Hoe het de mensen die via Smart Group een traject hebben gevolgd is vergaan is te zien in de ingesloten infographic. Van de 71% vond bijna 4% een baan intern, 57% een baan extern en werd 10,5% ondernemer. Die ondernemers volgenden bij Smart Group het Werk naar Ondernemerschapstraject.

De resterende 29% is te verdelen in 12,7% die geen baan vonden in de daarvoor afgesproken begeleidingsperiode, 11,8% die gestopt zijn met het traject om welke reden dan ook en bijna 1% is gaan studeren. De overige ruim 3% vond op een andere wijze nieuw perspectief (bv. vrijwilligerswerk).

De ontwikkelingen de afgelopen jaren binnen Smart Group zijn positief te noemen. Over 2018 was ons percentage 67% en over 2019 zelfs 67,5%. Hierbij betrof het resp. 13,5% en 10,5% ondernemerschap. Dat betekent
dat er een toename was bij de deelnemers in het vinden van een nieuwe
baan van resp. 53,5% naar 57%.

Dat Smart Group goed presteert, en zeker ook in de categorie 45+, is geen verassing in de markt. Met specifieke programma’s als doorbraak & ervaring telt en zeker ook de persoonlijke aandacht van gekwalificeerde adviseurs werkt Smart Group met daadkracht aan duurzaam perspectief voor mens en organisatie.

Persbericht: Steeds meer vrouwen kiezen voor ondernemerschap

Smart Group biedt, al bijna 30 jaar, duurzaam toekomstperspectief aan mens & organisatie door met behulp van een intensieve begeleiding te helpen vorm en betekenis te geven aan de toekomst. Perspectief en ontwikkeling in de eigen organisatie, maar ook daarbuiten. In een nieuwe baan of als ondernemer. In 2019 helpt Smart Group ruim 1000 deelnemers.

In 2018 en 2019 koos 20 procent van de deelnemers voor ondernemerschap, in de jaren daarvoor was dit nog 10 procent. Reden voor nader onderzoek waarvan de resultaten in de bijlage te lezen zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Smart Group,
Rik Nijkamp (algemeen directeur) op 06 5120 1370.

Meer informatie

Specialismen en expertises

 • Futuring people

  Mobiliteit

  Mobiliseren is anticiperen. We helpen mensen van werk naar werk en duurzaam besef van eigen verantwoordelijkheid voor morgen.

  Lees meer
 • Futuring business

  Mobiliteit

  Kijken naar kansen en mogelijkheden. Altijd met één doel: zoveel mogelijk resultaat voor organisatie en medewerker.

  Lees meer
 • Interim- en Projectmanagement

  Mobiliteit

  Een interim van Smart
  komt altijd met meer.

  Lees meer
 • Sustainability

  Mobiliteit

  Een specialisme dat alle andere diensten volledig doorkruist. Futuring people gaat per definitie over duurzame inzetbaarheid.

  Lees meer
Sidebar