ONTWIKKELTRAJECT DIRECTEUR INTEGRAAL KINDCENTRUM (IKC)

2022-06-15T10:11:40+00:00

BROCHURE: Ontwikkeltraject Directeur Integraal Kindcentrum (IKC) ONTWIKKELTRAJECT DIRECTEUR INTEGRAAL KINDCENTRUM (IKC) De wereld van morgen vraagt om een vernieuwd opvang- en onderwijssysteem. De context waarin kinderen opgroeien is veranderd. Er worden andere eisen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen gesteld. Om kinderen een optimale, [...]

Mandeladag 2020 en boeklancering ‘Ubuntu, wij zijn de Aarde!’

2021-01-22T15:30:37+00:00

BOEK: MANDELADAG 2020 EN BOEKLANCERING ‘UBUNTU, WIJ ZIJN DE AARDE!’ UBUNTU SOCIETY EEN INTEGRALE KIJK OP SAMENWERKEN EN SAMENLEVEN “Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons “het universum” genoemd wordt. Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat [...]

Dansend naar de toekomst

2021-01-22T15:30:52+00:00

BOEK: DANSEND NAAR DE TOEKOMST Perspectief voor werkgevend en zelfstandig professioneel Nederland. “Dansend naar de toekomst”op de positie en de waarde van de zelfstandige professional. De auteurs belichten het succes en de speelruimte van de zelfstandige professional tegen de achtergrond van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de wet- [...]

Smart management

2021-01-22T15:31:06+00:00

BOEK: SMART MANAGEMENT Balans tussen het ontwikkelen van organisatie en individu Smart management gaat over effectief managen en ondernemen vanuit de praktijk. Roger Lenssen beschouwt de balans tussen de ontwikkeling van individu en organisatie als cyclisch leerproces. Het vormt een stabiele basis voor duurzame persoonlijke en organisatorische [...]

Ga naar de bovenkant