Artikel: Het effect van employability

Het effect van employability op organisatieflexibiliteit en flexicurity:
een vergelijking tussen de nonprofi tsector en de profitsector