Mobiliseren is anticiperen

Bij mobiliteit van medewerkers liggen ‘nu’ en ‘morgen’ vlak naast elkaar. Stelliger nog: tegen elkaar aan. Mobiliseren is anticiperen. In onze collectieve mobiliteitsprojecten en individuele loopbaantrajecten, doen we dit: Er rekening mee houden; Inspelen op; Vooruitkijken; Vooruitdenken. Continu ‘nu’ klaarmaken voor ‘morgen’. Voor de werknemers van een organisatie betekent ‘mobiliteit’ concreet: training, omscholing en/of coaching. In alle gevallen een totale ommezwaai. Een andere baan, een andere werkgever. We helpen mensen bij een sociaal afscheid en begeleiden hen van werk naar werk. We ondersteunen hen in het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid hierin. We staan hen bij tijdens de afslanking van de organisatie op weg naar nieuw perspectief.

Voor de opdrachtgever betekent ‘mobiliteit’ concreet medewerkers in beweging brengen. Afscheid nemen van medewerkers. Maar ook bestaande en toekomstige nieuwe medewerkers ondersteunen en uitnodigen om de organisatie in de ‘nieuwe’ marktpositie een stuk slagvaardiger en duurzaam succesvol te maken. ‘Futuring people’ gaat over medewerkers én werkgevers. Onze toegevoegde waarde voor de opdrachtgever zit vooral in onze visie op mobiliteit en de kunde om deze visie te vertalen naar een passend palet aan oplossingen. Met Futuring people heeft Smart Group de kennis in huis om voor de opdrachtgever een mobiliteitsorganisatie te ontwikkelen, te regisseren en te managen. Onze brede groep adviseurs is binnen dit traject actief in de uitvoering van (collectieve) mobiliteitsprojecten en individuele begeleidingstrajecten.