Smart Sustainability Centre

Bij sustainability draait het niet sec om technologische ontwikkelingen. De mens staat centraal en gelukkig zien steeds meer organisaties het belang van een goed sustainability beleid voor hun toekomst. Of dit uit eigen beweging is of min of meer gedwongen door de veranderende (markt)situatie is niet zo belangrijk. Door een sustainable – een duurzame – aanpak, ben je voortdurend je organisatie aan het bijschaven en toekomstbestendig aan het maken. Veel bedrijven zijn al bezig met energiebesparing, afvalreductie of dragen bij aan de circulaire economie. Maar Smart Group heeft ook oog om samen met de opdrachtgever te zoeken naar nieuwe verdienmodellen. En wat te denken van het aanpassen van de ontwikkelingsaspecten binnen de organisatie? Het zijn immers de mensen in uw organisatie die duurzaam inzetbaar moeten blijven om de voorgenomen innovatie kracht bij te zetten.

Zaken die vandaag nog niet mogelijk zijn, kunnen morgen waarschijnlijk wel. De technologie ontwikkelt zich in snel tempo en de maatschappij staat nooit stil. Daarom geeft sustainability ook inzichten: steeds kritisch zijn op wat je doet, waarom je dat zo doet, en je steeds afvragen of het anders én beter kan. Hoe staat het met de duurzaamheid van je producten of je mensen? Hoe duurzaam is de bedrijfsvoering? Om echt met Futuring business bezig te zijn, kan je het beste sustainability borgen in organisaties en mensen. Dat houdt automatisch in dat je moet investeren in je mensen. Niet alleen in hun kennis en vaardigheden, maar juist ook in hun attitudes ten aanzien van duurzaam ondernemen. Als je als organisatie voorop wilt lopen in je branche en de concurrentie altijd een stap voor wilt blijven, integreer je sustainability als vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Sustainable betekent innovatie. En daarbij gaan technologie, ontwikkelen van organisatie en mens, hand in hand.