waarom wij hechten aan de kinderopvang

Inmiddels is Smart Group meer dan 20 jaar actief als kennispartner in de kinderopvang. Kinderopvang is in onze ogen ontzettend belangrijk. Het stelt mensen in staat om van betekenis te zijn voor de maatschappij. Het geeft met name vrouwen de mogelijkheid om zich te verder te kunnen ontplooien. Dat is natuurlijk mooi, maar je kind vertrouw je natuurlijk alleen toe aan vakbekwame handen.

Onze maatschappij is continu in beweging, het vraagt ook om aanpassings-vermogen van de kinderopvang. Onze blik is gericht op morgen. Kijkend naar de actuele vraagstukken en uitdagingen van vandaag. Hoe kunnen we processen zodanig inrichten zodat de kinderopvang betaalbaar blijft. Hoe kunnen we medewerkers ontwikkelen zodat kwaliteit en veiligheid gewaarborgd blijft. Hoe kunnen we management ondersteunen zodat veerkracht en toekomstbestendigheid van de organisatie behouden kan blijven en verder ontwikkeld kan worden. Dat is wat wij noemen duurzaam perspectief. Als organisatie en medewerkers meebewegen op de veranderingen om ons heen. Ongeacht of dat nu te maken heeft met verwachte of onverwachte omstandigheden. Door de jaren heen hebben we veel gezien en meegemaakt. Elke situatie is anders. Een pasklare oplossing is niet altijd. Gelukkig kunnen wij voorzien in een uniek stukje mensgericht maatwerk. En daar zijn we trots op.

Meer over onze diensten

Webinar vergrijzing in de kinderopvang.

In dit webinar neemt Smart Group je mee in de resultaten van het onderzoek Vergrijzing in de Kinderopvang. Je krijgt inzicht in de successen en de uitdagingen. Na het webinar ben je in staat om aandachtspunten binnen je eigen organisatie beter te herkennen, hier effectiever op te reageren en preventief te acteren.

MEER INFORMATIE

Training & Coaching in de pedagogiek

Welke invloed hebben de voortdurende veranderingen in wetgeving en maatschappij op de kwaliteit van de pedagogiek, organisatie en haar medewerkers? Met welke competenties behoud je als onderneming de juiste slagkracht en innoverend vermogen? Heb je een voortdurende dialoog om met elkaar onderscheidend te blijven in de markt en daardoor duurzaam perspectief te creëren? Belangrijk is dat jouw onderneming een passend leerklimaat heeft. Passend bij de ontwikkelingen van de maatschappij en de cultuur van de eigen onderneming. Maar zeker ook voorwaarden scheppend om medewerkers te enthousiasmeren en te faciliteren om energie te blijven steken in blijven leren en ontwikkelen. Het doorlichten van de organisatie om te ontdekken in welke mate er sprake is van een toekomstgericht leerklimaat en welke verbeterpunten er zijn met betrekking tot de pedagogiek, is een van de specialiteiten van Smart Group.

GRIP op de PROCESSEN IN DE KINDEROPVANG

De wijze waarop de processen in de organisatie zijn vormgegeven, en met name ook worden uitgevoerd, zijn een weerspiegeling van de kwaliteit, efficiency en servicegerichtheid van de organisatie. Smart Group heeft in de voorbijgaande jaren tientallen organisaties ondersteund bij het verbeteren en het vernieuwen van diverse processen in de kinderopvangorganisatie. Deze hebben keer op keer geleid tot verbetering van de dienstverlening, kortere doorlooptijden en professionalisering van de medewerkers. Met voor de medewerkers als bonus meer plezier in het werk. Dit kan alleen wanneer er vanaf dag één, management en vooral de medewerkers volop in dit proces worden betrokken. Het meest trots zijn we er op dat de klant- en service gerichtheid reeds gedurende het proces, voor zowel de klant als organisatie meetbaar zijn verbeterd.

management

ontwikkeling gericht op het ikc

Decennia lang worstelen we in ons land met het fenomeen om de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar zoveel mogelijk binnen één concept vorm te geven. Het integraal Kind Centrum (IKC) is hiertoe in het leven geroepen, en is nog volop in ontwikkeling. Het hebben van een gezamelijke visie over de wijze waarop deze ontwikkeling vorm moet worden gegeven is in het belang van de ontwikkeling van het kind, het managen ten aanzien van proces, cultuur en de financiering absoluut noodzakelijk. In welke fase de organisatie zich ook bevindt, of er nu sprake is van het starten het proces of men gedurende het proces tegen onvolkomen zaken aanloopt en zicht willen hebben op de echte resultaten met betrekking tot kind, ouder en organisatie, Smart Group is je partner. Op basis van een analyse van alle relevante aspecten zoals kwaliteitmanagement, knelpunten in de organisatie maar ook bijvoorbeeld cultuurvraagstukken, komen we in onderlinge samenspraak tot een maatgesneden plan met betrekking tot de begeleiding, ondersteuning en mogelijk de uitvoering van visie tot en met de implementatie.

duurzaam perspectief en vergrijzing

In toenemende mate heeft onze maatschappij te maken met vergrijzing. Zo ook de kinderopvang en het onderwijs. Het doorwerken tot je 67e is een van de maatregelen die de overheid heeft genomen. Heb je er zicht op hoe dat zit in jouw organisatie? Het werken aan een ‘gezonde en evenwichtige’ organisatie maakt dat je continu zicht moet hebben op deze ontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat de organisatie en haar medewerkers continu moeten blijven ontwikkelen op een duurzaam perspectief zowel binnen als buiten de organisatie. Smart Group is ontstaan om organisaties en haar medewerkers te ontwikkelen en te ondersteunen bij zowel de op- als afbouw in de meest brede zin. Door de jaren heen is een gamma aan producten en diensten op deze terreinen ontwikkeld om organisaties van klein tot en met groot en medewerkers op maat naar de juiste richting te bewegen. We mogen ons dan ook met recht specialist noemen om organisaties, management en medewerkers in relatie tot markt en arbeidsmarkt ontwikkelingen te ondersteunen bij het proces ter realisatie van een duurzaam perspectief.

CONTACT OPNEMEN
NAAR BLOGS

NIEUWSBRIEVEN

Met regelmaat verstuurt Smart Group nieuwsbrieven waarin interessante actuele ontwikkelingen uit de sector aan bod komen.

Contact

Onze medewerkers gaan graag vrijblijvend met je in gesprek. Vul hier je gegevens in en we nemen binnen een werkdag contact met je op. Zo kun je weloverwogen afwegen of een aanvraag voor jouw organisatie zinvol is.

Natuurlijk zit je met vragen. Stel ze aan ons.

“WIE STOPT MET ONTWIKKELEN, STOPT MET HET CREËREN VAN DUURZAAM PERSPECTIEF”

KNIKKER

“WIE STOPT MET ONTWIKKELEN, STOPT MET HET CREËREN VAN DUURZAAM PERSPECTIEF”

KNIKKER