Ontwikkeltraject Directeur Integraal Kindcentrum: samen aan de slag
Leren van elkaar; dat is waar het Ontwikkeltraject Directeur Integraal Kindcentrum (IKC) van Smart Group voor staat. Schoolleiders en managers kinderopvang volgen gezamenlijk het traject. De kinderopvang leert van het onderwijs, het onderwijs leert van de kinderopvang. De verschillen worden gezien én omarmd.

De vorming van IKC´s is een landelijke ontwikkeling die steeds meer vorm en inhoud krijgt.

UN1EK in Vlaardingen vervult op dit terrein een pioniersfunctie. UN1EK is ontstaan door een bestuurlijke fusie van de Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Alle locaties werken aan een integraal aanbod voor kinderen van 0-13 jaar. Daarbij past dat die locaties worden aangestuurd door één directeur. UN1EK schakelde Smart Group in voor een management development (MD) traject voor de directeuren en managers, in ontwikkeling naar directeur IKC.

Claudia Doesburg, lid van het College van Bestuur, vertelt: “We stelden eerst het functie- en competentieprofiel IKC directeur nog eens scherp. Alle deelnemers deden een affiniteitenmeting op de competenties. Uit deze meting blijkt wat hun ontwikkelpotentieel is. We hebben het MD traject ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers én voor een organisatieontwikkeling van UN1EK.”

Het traject levert de deelnemers veel op, zowel in hun professionele als in hun persoonlijke ontwikkeling. Schoolleiders en managers zijn samen met de praktijk aan de slag. De voortdurende dialoog brengt onderwijs en kinderopvang dichter bij elkaar. Het traject is geaccrediteerd voor het schoolleidersregister; wanneer schoolleiders het positief afsluiten hebben ze voor 4 jaar hun herregistratie op zak.

Over het ontwikkeltraject en de ondersteuning door Smart Group zegt Claudia: “Over de duidelijke communicatie en deskundigheid zijn we heel tevreden. De trajectbegeleiders hebben alle deelnemers goed gemotiveerd en in hun ontwikkeling verder gebracht.”

Het ontwikkeltraject van Smart Group zet mensen blijvend in beweging. Het is een traject dat ook de organisatie als geheel ontwikkelt. Nieuwe concepten worden geboren en in de praktijk gebracht. Managers leren veranderingen te initiëren, implementeren en meer zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het management vervult de rol die verwacht mag worden, en dat creëert ruimte voor het bestuur.

Claudia: “De deelnemers hebben mooie businesscases gemaakt. Deze cases worden in de komende periode uitgevoerd. Op basis van individuele ontwikkeling lopen er nog wat coaching trajecten. De zaadjes zijn gezaaid voor nieuwe initiatieven en innovaties!”

Meer informatie (link naar) https://www.smartgroup.nl/opleidingen/ontwikkeltraject-directeur-integraal-kindcentrum-ikc/

Terug naar berichten