Masterclass Circulaire Economie

Steeds meer organisaties laten zich inspireren door de gedachte van onder andere de circulaire economie, de blauwe economie en Cradle-to-Cradle (C2C). Bedrijven ontwikkelen producten die kunnen worden hergebruikt. De Nederlandse overheid investeert in energiebesparing. En ook de consument begint de slag naar duurzame producten te maken.

Het blijkt dat de combinatie van innovatie en duurzaamheid loont. Maar ook dat er nog veel te doen staat. Naast overheden hebben ook consumenten en bedrijven hierin een taak. Om die reden is het goed om te weten wat het begrip circulaire economie inhoudt en wat er praktisch mogelijk is.

Maar wat betekent dit nu inhoudelijk? Hoe verhouden circulaire economie, duurzame inzetbaarheid, sustainability en innovatie zich tot elkaar? Welke nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld en waar liggen de marktkansen? Wat is het belang voor organisaties en medewerkers? En bovenal wat is de urgentie voor het bedrijf en wat zijn de consequenties voor medewerkers?