Ervaring Telt: Jouw plan, jouw route, jouw bestemming
Je wordt ontslagen precies in de fase van je leven, dat je hoopte toe te werken naar een passend afscheid en een nieuw begin. Jouw kennis en ervaring in de laatste 5 of 7 jaar overdragen, je afscheid vorm te geven zoals jij dat graag wilde en vervolgens gemaakte plannen of dromen handen en voeten gaan geven. Maar je ontslag verstoorde deze plannen. Je voelt je mogelijk allesbehalve prettig onder deze situatie, soms ook opluchting. Hoe dan ook je vraagt je wellicht af; “Hoe nu verder en hoe pak ik dat aan?”

Een belangrijk houvast heb je, ook al kun je daar nu nog even niks mee. Dat is namelijk je ruime werk- , en niet te vergeten, levenservaring. Laat Ervaring Telt je helpen om deze kennis en ervaring op zijn juiste waarde te voelen en onderkennen en daarna te bepalen wat jouw plan wordt richting toekomst. En tevens in welk tempo en langs welke route jij dit plan wilt gaan vormgeven. Het gaat immers over jouw bestemming! Klik voor een impressie

Meer informatie