Loading...
Over ons2022-11-08T18:30:55+00:00

Advisering, coaching,
interim management,
begeleiding

Ruim 30 jaar ervaring

Smart Group ondersteunt veel organisaties met haar meer dan 30 jaar ervaring
op de totale ombouwproblematiek. We ondersteunen hen op een breed scala
van ombouw, afbouw en opbouw. Al onze advisering, interim management,
coaching- en begeleidingstrajecten, modellen, processen en instrumenten
zijn hierop afgestemd. Op basis van maatwerk uiteraard. Per traject passen
we vaak ook meerdere instrumenten en modellen toe, die in de praktijk hun
waarde keer op keer bewezen hebben. Smart Group heeft vanaf de tweede
helft van de jaren tachtig al deze producten en diensten zelf ontwikkeld vanuit
de eigen ervaringen in de praktijk. Als geen ander weten we dus ook wat het
betekent om pionier te zijn, de groei en stabilisatie mee te maken en jezelf
ook weer regelmatig her uit te vinden. Aan de hand van uw specifieke vraag
komen we met concrete voorstellen. Samen met u gaan we ervoor om de
Smart doelen die verbonden zijn aan de te realiseren opdracht, te bereiken en
natuurlijk het liefst te overtreffen.

“Onze marktvraag verandert
zo snel dat dit veel betekent
voor leren en ontwikkelen
van iedereen in onze
organisatie. Help ons in kaart
brengen hoe ons leerklimaat
is en waar we kunnen of
moeten verbeteren.”

Read More

“Innovatie en verdergaande
automatisering legt een
veranderdruk op onze loyale
vakmensen die soms moeite
hebben de vernieuwingen te
volgen. Hoe tonen we goed
werkgeverschap en zorgen
we samen voor continuïteit
in werk? In- of extern?”

Read More

“Vergrijzing in onze
organisatie werpt een
schaduw over de slagkracht
voor de toekomst. Kunnen
jullie ons helpen een
respectvolle dialoog te
voeren met betrokkenen
om te zoeken naar – voor
alle partijen – passende
oplossingen?”

Read More

BLOG

Enkele inspiraties om te komen tot duurzaam perspectief

“Hij die op tijd in de juiste richting in beweging is, heeft de kans om op tijd te zijn. ”

Roger Lenssen • Knikker
Ga naar de bovenkant