Project Description

BOEK: HET EFFECT VAN EMPLOYABILITY

Het effect van employability op organisatieflexibiliteit en flexicurity:
een vergelijking tussen de nonprofi tsector en de profitsector

Deel deze download: