Project Description

ARTIKEL: SCHAALVERGROTING: MEER GEVOEL DAN RATIO

Veel kinderopvangorganisaties maken zich zorgen over de toekomst. Driekwart denkt dat schaalvergroting bijdraagt aan de continuïteit van de organisatie. Geschikte partners om mee te fuseren of samen te werken, worden vaak gezocht in het informele netwerk. Hierbij blijken gevoel en de relatie met de potentiële partner een grotere rol te spelen dan de ratio.

Deel deze download: