Smartgroup
{ }

In het voorjaar van 2015 organiseerde Smart Group rond het thema Duurzame Inzetbaarheid voor de Zorg in Noord en Zuid Nederland, met veel succes, een aantal rondetafelbijeenkomst. Voorafgegaan hebben in 2014 een aantal ronde tafelbijeenkomsten rond de thema’s Ondernemerschap, Informele Zorg en Ontwikkeling van medewerkers plaatsgevonden.

De werkvorm ronde tafel biedt organisaties de mogelijkheid om actuele (interne en of externe) thema’s en vraagstukken te presenteren en bespreken onder professionele begeleiding. De werkvorm stimuleert de dialoog en zorgt voor duidelijke opbrengsten voor zowel de casusinbrenger als de genodigden. Wilt u meer weten over hoe en wanneer deze werkvorm effectief kan worden ingezet, neem dan contact op met Smart Group op het nummer:
073-6571010 of via: info@smartgroup.nl

Sidebar