De gemeenten Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen hebben besloten een samenwerking met elkaar aan te gaan in de vorm van een gezamenlijke werkmaatschappij (8KTD). Door beide gemeenten is besloten een expertisecentrum duurzame inzetbaarheid op te richten.

Rondom de inrichting van het expertisecentrum heeft Smart Group de opdracht gekregen een plan van aanpak met een planning te maken, waarin een mogelijk toekomstige inrichting centraal staat. De futuring business consultant van Smart Group is ingezet om het expertisecentrum zichtbaar, slagvaardig en effectief te maken.