In het westen van het land wordt bij een grote primair onderwijs- en kinderopvangorganisatie een Ontwikkeltraject Directeur IKC uitgevoerd. Het traject is voor vier thema’s geaccrediteerd voor het Schoolleiderregister PO (herregistratie). Aan het traject nemen zowel directeuren onderwijs als managers kinderopvang deel.