Smart Group heeft het college van bestuur van drie onderwijsinstellingen voor primair onderwijs geadviseerd over de inrichting van het shared service center. Een gedegen onderzoek leidde tot concrete aanbevelingen op basis waarvan de bestuurders besluiten namen over de toekomst