Stichting Un1ek is een vooruitstrevende organisatie voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Un1ek werkt doorlopend aan het geven van invulling aan het concept Integraal Kindcentrum (IKC). Smart verzorgt voor schooldirecteuren en managers kinderopvang van Un1ek, die nu of in de toekomst een IKC leiden, een ontwikkeltraject. In dit traject werken de deelnemers aan de hand van verschillende thema’s zoals visie, bedrijfsvoering, leiderschap en verandermanagement aan het versterken van de competenties die zij nodig hebben om een IKC met succes aan te sturen. Dit betreft competenties als ondernemerschap, resultaatgerichtheid en (externe) samenwerkingsgerichtheid. De deelnemers werken gedurende het traject aan een businesscase voor hun eigen locatie. Praktijk, theorie en reflectie versterken elkaar in dit traject. Zowel de deelnemers als opdrachtgever zijn content met de tot nu toe bereikte resultaten. Mooie bijkomstigheid: het traject is voor vier thema’s geaccrediteerd voor het Schoolleiderregister PO (herregistratie).