Voor een kunststofflessen fabrikant in het Zuiden van het land heeft Smart Group ondersteuning geboden bij het reorganiseren van de afdelingen Supply chain en Verkoop. Na onderzoek is samen met de betrokken afdelingen gekeken naar de effectiviteit en de wijze waarop de processen georganiseerd waren. Hierbij is vooral gekeken in hoeverre de processen in lijn waren met de visie van de organisatie. Uitkomst van het onderzoek was een nieuwe organisatiestructuur waarbij de interne communicatie verbeterd en de klan gerichter kon worden geholpen.