Smartgroup
{ }

Reorganisatie kinderopvang

Bij een kinderopvangorganisatie in Zuid-Holland zijn we aan de slag met een managementontwikkelingstraject, zodat het middenkader meer ondernemend gaat opereren in de wijk. De start bestond uit het afnemen van ontwikkelassessments en het ontwikkelingstraject in de vorm van training en coaching leverde zienderogen resultaat op. De lokale situatie veranderde eind 2012 in rap tempo en er moest door middel van een reorganisatie worden ingegrepen. Een projectmanager van Smart Group begeleidt de reorganisatie en ondersteunt het middenkader in hun rol bij de afbouw van de organisatie. Het geleerde in het ontwikkelingstraject kan direct in de praktijk worden gebracht. De opbouw van de organisatie verdient specifieke aandacht en een adviseur van Smart maakt samen met de medewerkers een verbeterslag in de bedrijfsprocessen.

Sidebar