Een VVT zorg organisatie heeft Smart Group gevraagd een ontwikkelingstraject van het zorgteam te begeleiden. De transities in de zorg, met thema’s als kleinschalige woonvormen, familieparticipatie, mantelzorg en zelfsturende teams, vragen om verdere ontwikkeling van de competenties. In een individueel begeleidingstraject heeft de manager een toekomstvisie ontwikkeld en zet zij nu de volgende stap met haar medewerkers in de vorm van ‘toekomstgesprekken’. Als basis hiervoor wordt de Smart Futuring proof meting gebruikt. Met behulp van deze meting gaan medewerker en leidinggevende met elkaar in gesprek over de toekomst, over persoonlijke ambities en professionele ontwikkeling. In het daglicht van de strategische koers van de organisatie en de ontwikkelingen in de branche.