Mede op advies van de software leverancier heeft Smart Group een Zeeuwse kinderopvangorganisatie ondersteund bij het implementeren van een nieuw kindplanningssysteem en boekhoudpakket. In de korte beschikbare tijd voor het project, was  het opstellen van de projectorganisatie belangrijk. De uitdaging voor de organisatie, zoals veel kinderopvangorganisaties ervaren, is het organiseren van de resources. Smart Group heeft ertoe bijgedragen dat de nieuwe systemen op tijd beschikbaar waren en dat de organisatie zelfstandig verder kon met het  implementeren van functionaliteiten.