Smartgroup
{ }
 • Programma: Creëer je nieuwe toekomst

 • Ontwikkeltraject directeur Integraal Kindcentrum (IKC) voor Un1ek

 • Expertisecentrum duurzame inzetbaarheid

 • Klant en servicegerichte processen leiden de verandering

 • Quickscan heeft toegevoegde waarde

 • Samenwerking met een shared service center voor automatisering

 • Organisatieontwikkeling bij fabrikant van PET flessen

 • Zeeuwse kinderopvangorganisatie implementeert nieuwe automatisering

 • Loopbaanontwikkeling met de Smart Futuring proof meting

 • Sturen vanuit competenties

 • VVT zorg: Transities in de zorg en competentie ontwikkeling

 • Geboorte van competentie ontwikkeling bij De Kraamvogel

 • Kibeo Kinderopvang: Ontwikkeling managers

 • Hermeta als duurzame koploper

 • Vergroten resultaatgerichtheid

 • Vergroten planmatigheid managers

 • Futureproof door Circulaire Economie

 • Klantgerichtheid aantoonbaar verbeterd

 • Onderzoek Smart Sustainable Companies

 • Meer aandacht voor ontwikkeling

 • Inrichting- en aansturing afdeling

 • Ontwikkel- en beoordelingscyclus

 • Back to the future

 • Van locatiegericht- naar wijkgericht werken

 • Reorganiseren en versterken management

 • Herstructurering kinderopvangorganisatie in de randstad

 • Klant- en servicegerichtheid op een hoger plan

 • (Ronde)tafelbijeenkomst Circulaire Economie

 • Onderzoek naar begeleidingsbehoeften van pedagogisch medewerkers

 • Interim-opdracht bij een groot ROC

 • Eigen bedrijf als droom

 • Honderd procent duurzaam perspectief

 • Onderzoek naar inrichting van shared service center

 • Smart affiniteitenmeting

 • Geaccrediteerd Ontwikkeltraject Directeur IKC

 • Verbinding tussen klant, organisatie en medewerker

 • Bestuurder in een crisissituatie

 • Verandermanagement bij Kinderopvangorganisatie in Friesland

 • Rondetafel: Duurzame Inzetbaarheid in de Zorg

 • Studiedag ‘klantgerichtheid’: omdat het nog veel beter kan!

 • Mobiliteit in de Zorg

 • Commerciëler en klantgerichter worden als kinderopvangorganisatie

 • Verkoopgerichter worden als kinderopvangorganisatie

 • Coaching on the job door ontwikkeltraject pedagogisch specialisten

 • Samenwerking organisaties voor primair onderwijs

 • Fusie basisscholen

 • Interim management voor een toekomstbestendig zorgcentrum

 • Leerontwikkeltraject Thuisbegeleiding

 • Mobiliteitsvraagstuk in de jeugdzorg

 • Friesland Bank: Op weg naar nieuw Perspectief

 • Projectmatig werken als veranderinstrument

 • Bakkersbranche in beweging

 • Maatwerkoplossing voor grote energieproducent

 • Partnership staat centraal bij productieorganisatie

 • Snel en adequaat in spelen op boventalligheid

 • Doelen gehaald voor wereldwijde dienstverlener

 • Het management van een grote bank opleiden

 • Meer dan 3000 medewerkers begeleid naar nieuw perspectief

 • 70% binnen een halfjaar een andere baan

 • Duurzaam personeelsbeleid ten tijde van reorganisatie

 • Visie op kleinschalig wonen en participatie omzetten in de praktijk

 • Begeleiding van gefaseerde sluiting

 • MTB Maastricht schakelt Smart Group weer in

 • C-O Cultuur-Ondernemen

 • Ombouw kinderopvang

 • Kanteling thuiszorg

 • Leerontwikkeltraject voor teamcoaches Beschermd Wonen

 • Reorganisatie kinderopvang

 • Van werk naar werk in de kinderopvang

 • Ontwikkelassessments: de juiste mens op de juiste plaats

 • Competentiemeting in de Zorg

 • Leiderschapsacademie

 • Sidebar