Voor de medewerker:
Duurzaam voorop lopen in je vak?
Smart Group geeft je instrumenten in handen om in samenspraak met je leidinggevende sturing te geven aan je persoonlijke vakontwikkeling en loopbaan. Zie hieronder hoe het concept werkt!

Voor de manager:
Futuring people benutten om je personeel vakbekwaam te houden in de turbulente ontwikkelingen van je organisatie in de markt?
Smart heeft het concept om mee richting te geven aan talenten, competenties en ambitie van de medewerkers in hun loopbaan. Zie hieronder hoe het concept werkt!  Het vormt de basis voor Smart resultaat en functiegericht coachen (link naar het boek)