Smart Futuring proof meting: nieuw perspectief voor De Kraamvogel

“De Smart Futuring proof meting is een krachtig en opbouwend instrument voor de ontwikkeling van medewerkers. De meting is volledig en objectief, en –niet onbelangrijk- betaalbaar voor een organisatie zoals die van ons.”

Liesbeth Nap, directeur van Kraamvogel Zuidwest, koos vorig jaar voor de Smart Futuring proof meting (Fproof meting). De medewerkers krijgen met de Fproof meting inzicht in hun ontwikkelingsperspectief richting een nieuwe functie. Ook is de eerste stap gezet naar een organisatiebreed beleid gericht op ontwikkeling van medewerkers. Dit gaat gelijk op met een veranderende stijl van leidinggeven. Zo wordt gewerkt aan de ontwikkeling van belangrijke competenties in een markt met toenemende concurrentie en klanten die bewust keuzes maken: zelfstandig handelen, een flexibele houding en daadkracht.

De ervaringen bij De Kraamvogel
De managers van De Kraamvogel zien dat hun medewerkers de meting direct snappen als ze de uitkomsten met ze bespreken. De meetresultaten zijn in grafieken weergegeven; dat maakt het ook voor de ‘beelddenkers’ duidelijk.

Liesbeth Nap: “Mijn managers zijn blij met de resultaten omdat ze vanuit een objectieve meting zelf het gesprek met de medewerker kunnen aangaan. Dat geeft open gesprekken over hoe ze in hun werk staan, waarbij iedereen nu dezelfde taal spreekt. Het onderdeel waarin  wordt aangegeven wat medewerkers de favoriete stijl van aansturing vinden, geeft de managers zicht op hoe medewerkers naar meer zelfstandigheid kunnen groeien. En hoe zij hen daarin kunnen ondersteunen.”

Liesbeth Nap is enthousiast over de overallanalyse die Smart Group maakt op basis van de individuele resultaten van de Fproof meting. Met het hierop gebaseerde advies van Smart Group over de ontwikkeling van de kwaliteiten heeft zij een stevige basis voor een organisatiebreed ontwikkelbeleid.

Meer weten over wat de Fproof meting en wat deze in jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Esther Bakker, esther.bakker@smartgroup.nl, of met Jacqueline Koster, jacqueline.koster@smartgroup.nl, 073 – 657 10 10.