Nieuw fonds voor jong talent

Futuring young people is een heus nieuw fonds. Speciaal in het kader van ’25 jaar Smart’ in het leven geroepen om twee redenen. Allereerst, ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Ten tweede: wij zien het eigenlijk als onze verplichting om jeugdig talent te koppelen aan duurzaamheidsvraagstukken. Een toekomstperspectief in het kwadraat dus. Futuring young people ondersteunt jonge, getalenteerde mensen bij hun ondernemende plannen. Talenten en hun ideeën die de toekomst een stukje mooier gaan maken. Op z’n minst de komende 25 jaar.

Het fonds stimuleert jong talent, enerzijds op het gebied van sustainability vraagstukken en anderzijds op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het is bedoeld voor jongeren die nog geen 35 jaar zijn. Het gaat hierbij om jong talent dat in dienst is van een organisatie waar Smart Group reeds voor werkt. Het fonds kan zowel een individu steunen als een groep jong getalenteerde medewerkers die samen een duurzaamheids-gerelateerd traject hebben geïnitieerd, binnen hun huidige organisatie. Dit traject kan – gezien de twee categorieën binnen het fonds – zowel techniek-georiënteerd zijn als gefocust op de menselijke factor.

Wilt u hier meer over weten, een jonge talentvolle medewerker aanmelden of het fonds financieel steunen, neem dan contact op met Roger Lenssen of het secretariaat, via info@smartgroup.nl of 073 – 657 10 10.