Terug naar blogs

Houten / 26 mei 2020

STRESS RISICO’S DOOR CORONASCRISIS

Geplaatst door Rik Nijkamp

Deel deze blog:

Tijdens de corona-crisis vindt allerlei onderzoek plaats over stress die mensen ervaren als gevolg van de crisis en de maatregelen. Een greep uit de conclusies:

  • Een peiling van onderzoeksbureau Ipsos en de Volkskrant wijst op flinke leefstijl- en stressrisico’s. Bijna vier op de tien respondenten (38%) bewegen en sporten minder. Bijna driekwart (73%) geeft aan het eetpatroon niet te hebben aangepast. Ruim een derde (35%) ervaart meer stress, bij jongeren ligt dit zelfs nog hoger (40%).
  • Onder de veelal hoog opgeleide deelnemers uit een onderzoek van TNO blijkt het stressniveau behoorlijk mee te vallen. Moeite met concentreren en de combinatie tussen werk en privé zijn de voornaamste uitdagingen.
  • Onderzoek van het Erasmus MC laat de impact op de Rotterdamse samenleving zien. Bijna één op de drie werknemers is bang voor baanverlies. Meer dan de helft van de uitzendkrachten en zzp’ers vreest een groot verlies aan inkomen, een kwart geeft aan al inkomen te hebben verloren.
    Praktische tips

Kennis
Hoeveel weten de leidinggevenden binnen jouw organisatie eigenlijk over stress? Hoe vertrouwd zijn ze met dit onderwerp? Kennis opdoen over o.a. de oorzaken, gevolgen en aanpak van stress is de eerste stap in het er adequaat op kunnen reageren. Er is veel te vinden op internet, en als gevolg van de Corona-crisis is het aanbod hierin alleen maar gegroeid: Webinars, online trainingen, een abonnement op een online bibliotheek: de mogelijkheden zijn legio.

Continuïteit
Stress is van alledag, het was er al voor de Corona-crisis en het zal ook nadien blijven bestaan. Het heeft immers ook zo zijn voordelen: een gezonde dosis stress helpt ons presteren, scherp te blijven en onze grenzen een stukje te verleggen. Vanuit dit oogpunt is het dan ook belangrijk om (omgaan met) stress een plek te geven in ons dagelijks werk.

Dat betekent dat het belangrijk is om niet alleen eenmalig actie te ondernemen omdat de nood nu wel erg hoog is, maar om gelijktijdig ook na te denken over vormen waardoor er blijvend aandacht gegeven kan worden aan de positieve en negatieve gevolgen van stress.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld een digitale omgeving waar dingen gelezen kunnen worden (online abonnement op een bibliotheek), periodiek themabijeenkomsten over gezond werken, mogelijkheid tot gesprekken voeren met een professional etc.

Communicatie
Wil je stress hanteerbaar maken, dan zul je het bespreekbaar moeten maken. Mensen die stress ervaren moeten ergens terecht kunnen. En mensen die stress ervaren weten (met wat hulp) vaak ook wat ze NU als eerste nodig hebben. Ga dus met ze in gesprek.

Is de nood erg hoog, zorg dan bijvoorbeeld voor een bel-lijn waar mensen stoom kunnen afblazen en geholpen worden met de eerste stappen. Voor de langere termijn kan omgaan met stress een plek krijgen in de reguliere gespreksvormen die je organisatie kent.

Diversiteit
Stress kent diverse oorzaken dus ook diverse oplossingen. Inmiddels is uit onderzoek duidelijk geworden dat een gezonde leefstijl effect heeft op het ervaren van en omgaan met stress. Daarnaast spelen ook mentale factoren een rol, evenals een stukje zingeving en de omgeving waar het individu zich in bevindt (gezin, familie, leefomstandigheden).

Bekijk het omgaan met stress dan ook vanuit verschillende invalshoeken. Wat is nodig? Een intern onderzoek op het gebied van bevlogenheid of duurzame inzetbaarheid kan al de nodige inzichten geven. Maar ook je verzuimcijfer is een indicator! Door het aanbod aan hulp(middelen) vervolgens zo divers mogelijk te maken bied je iedereen gerichte ondersteuning, op elk gewenst moment.