Terug naar blogs

Nederland / 19 november 2019

SUCCESVOL OUTPLACEMENT VAN 57+

Geplaatst door Rik Nijkamp

Deel deze blog:

Uit het recent verschenen ‘nationaal outplacement onderzoek’ gehouden door onze branche organisatie OVAL onder haar leden bleek dat het aantal geslaagde outplacementtrajecten voor 57-plussers het afgelopen half jaar te zijn gedaald naar 47% ten opzichte van 52% gemeten in 2016. Hiervoor analyseerde de brancheorganisatie ruim 3.000 outplacementtrajecten.

Ook wij als Smart Group leverden informatie aan inzake de resultaten. In totaal mochten wij in 2019 maar liefst 67,5% feliciteren met nieuw perspectief. Als we ook de mensen die in hun eigen organisatie een baan vonden meetellen is dat zelfs ruim 71%.

Hoe het de mensen die via Smart Group een traject hebben gevolgd is vergaan is te zien in de ingesloten infographic. Van de 71% vond bijna 4% een baan intern, 57% een baan extern en werd 10,5% ondernemer. Die ondernemers volgenden bij Smart Group het Werk naar Ondernemerschapstraject.

De resterende 29% is te verdelen in 12,7% die geen baan vonden in de daarvoor afgesproken begeleidingsperiode, 11,8% die gestopt zijn met het traject om welke reden dan ook en bijna 1% is gaan studeren. De overige ruim 3% vond op een andere wijze nieuw perspectief (bv. vrijwilligerswerk). De ontwikkelingen de afgelopen jaren binnen Smart Group zijn positief te noemen. Over 2018 was ons percentage 67% en over 2019 zelfs 67,5%. Hierbij betrof het resp. 13,5% en 10,5% ondernemerschap. Dat betekent dat er een toename was bij de deelnemers in het vinden van een nieuwe baan van resp. 53,5% naar 57%. Dat Smart Group goed presteert, en zeker ook in de categorie 45+, is geen verassing in de markt. Met specifieke programma’s als doorbraak & ervaring telt en zeker ook de persoonlijke aandacht van gekwalificeerde adviseurs werkt Smart Group met daadkracht aan duurzaam perspectief voor mens en organisatie.