Terug naar blogs

Vught / 21 maart 2022

ARTIKEL: VERGRIJZING IN DE KINDEROPVANG, DE KIP OF DE REISDUIF

Geplaatst door MINKE HENSEN

Deel deze blog:

Een leven lang leren: vergrijzing in de kinderopvang 

Op een druilerige donderdagochtend dook ik eens in de archieven van Smart Group. Zo kwam ik uit bij het boek Smart Management van Roger Lenssen. Omdat ik altijd een lach op mijn gezicht krijg bij de metaforen die gebruikt worden, zocht ik hiernaar in het boek. Zo kwam ik dit verhaal tegen:

Kip of reisduif

‘Waarom zijn er zo veel kippen in jouw organisatie?’ Dit vroeg ik aan de directeur van een grotere organisatie. Niet begrijpend keek hij mij aan. ‘Toen je medewerkers in dienst kwamen, hadden toen niet velen de droom hun vleugels uit te slaan?’ Hierop gaf bij een bevestigend antwoord. ‘Valt het je dan niet op dat de meesten als een kip op een stok zitten en braaf elke dag hun ei leggen?’ Ook hierop gaf hij een bevestigend antwoord. ‘Weet je hoe dat komt?’, was mijn volgende vraag. Hij bleef het antwoord schuldig. ‘Dat komt omdat je van al die prachtige vogels die binnenkomen de vleugels afknipt.’ ‘De vleugels afknipt?’, vroeg hij. ‘Ja, de vleugels afknipt’, zei ik. ‘Door alle processen, regels, systemen, bazen die er bovenop zitten, het ontnemen van echte verantwoordelijkheden en de daarbij behorende bevoegdheden knip je als het ware hun vleugels af. Waarnaar je kijkt is of ze elke dag wel een ei leggen, of anders gezegd: hun geld opbrengen. Onthutst keek hij mij aan en riep: ‘Je hebt gelijk, maar dat is niet wat ik wil! Ik wil juist ondernemende mensen, wat moet ik dan doen?’ ‘Maak er geen kippen van, maar reisduiven’, antwoordde ik. ‘Reisduiven hebben een ingebouwd navigatiesysteem waardoor ze in de meeste gevallen weer veilig thuiskomen. Tegenover jouw mensen kun je dat als volgt vertalen. Draag je visie aan hun over. Leer hun je waarden en normen kennen en toepassen. Leer hun om thuis te komen van elke vlucht. Doe net als de duivenmelker. Leer hun eerst hun eigen ‘home’ te herkennen. Leer hun dat het fijn is om thuis te komen. Het is er veilig en beschut, er is voer, maar bovenal zijn er gezellige soortgenoten waarmee het leuk koeren is. Breng hen iedere keer een stukje verder weg en wacht op hen bij thuiskomst. Dralen ze wat lang, roep ze dan naar binnen en toon hoe verheugd je bent over hun prestatie en je zult zien dat na verloop van tijd de meeste van je reisduiven altijd weer op het nest terugkomen. Er zullen enkelen bij zijn die prijzen gaan winnen op de langere vluchten, maar de echte winnaars zijn al in een vroeg stadium herkenbaar en verdienen extra trainingsaandacht om tot ware kampioenen te kunnen uitgroeien. Hij vroeg me: ‘Kun je me helpen om van kippen tot reisduiven te komen?’ Ik knikte van ja. Want ik kom uit de mijnstreek en veel mijnwerkers hielden (reis)duiven. Als ‘ondergronder’ hielden ze van het kijken naar de duiven in de blauwe lucht.

Dit verhaal is al van een hele tijd geleden, hoorde ik van Roger. Zo’n 35 jaar. Maar ik kan het zo leggen op nu, vandaag! Het ontwikkelen van mensen door visie, waarden en normen over te dragen. Een stuk cultuur van de organisatie om ervoor te zorgen dat je samen op pad gaat, elkaar leren kennen. Zien waar de talenten liggen, soms verborgen, om deze dan te kunnen polijsten. Ontwikkelen als een investering in je mensen.

Sturen op ‘lange vluchten’, naast leren ook ervaring opdoen. Waarderen en welkom heten als ze thuis komen. Een proces waarbij talenten kunnen opbloeien. En dit is geen proces van even, maar gaat altijd door. Om tot postduiven te komen, leer je als organisatie ook continu. Wat hebben mijn duiven nodig om kampioenen te worden? En wat leer ik als duivenmelker om niet alleen mijn duiven verder te krijgen, maar ook mijzelf?

In het verhaal gaat het over gisteren en vandaag. Ik zou er nog een stukje aan toe willen voegen; morgen. In deze tijd worden duiven ouder, hoe kunnen ze dan toch optimaal hun routes vliegen? Want ik ga ze hard nodig hebben, de aanwas van jongere duiven wordt minder, dus ik heb kennis en ervaring nodig. Bestaande kennis en ervaring en nieuwe kennis en ervaring. De krapte op de arbeidsmarkt is in bepaalde sectoren bijzonder nijpend. Aangezien er veel kippen zijn, is het moeilijk om hier instant postduiven van te maken. Als Smart Group hebben we hier jarenlange ervaring mee. Door maatwerk en persoonlijke benadering en bovenal de overtuiging dat iedereen kan bijdragen aan de toekomst.