Terug naar blogs

Vught / 19 mei 2020

ZOOM VIDEOCONFERENCING

Geplaatst door Rik Nijkamp

Deel deze blog:

Beste lezer,

Wij werken sinds 2017 met Zoom en hebben, tot nu toe, uitsluitend positieve ervaringen. Zoom is een van de meest gebruiksvriendelijke tools om online bijeenkomsten te organiseren en online gesprekken te voeren. De afgelopen maanden is het veilig gebruik van Zoom als video tool regelmatig in de publiciteit geweest. Ook wij hebben diverse berichten gelezen en vragen gekregen van collega’s, opdrachtgevers en deelnemers hoe Smart hiermee om wil gaan. Vandaar dit schrijven.

In de media circuleert dat Zoom niet veilig is vanwege een aantal privacy- en veiligheidsissues. Met name het kunnen “inbreken” en meekijken bij een sessie is een kritisch punt. Daar moeten we adequaat mee omgaan.

Voor Smart is privacy een cruciaal thema. Daarom willen we iedereen, maximaal, behoeden voor eventuele risico’s op schending van de privacy. In de digitale wereld valt dat overigens niet mee. Daar moet je ook zelf alert blijven.

Het gebruik van Zoom is door verschillende partijen beoordeeld op veiligheid. De algemene conclusie is dat Zoom zowel zakelijk als privé kan worden gebruikt voor webinars en 1 op 1 gesprekken. Afgeraden wordt echter om er vertrouwelijke gesprekken en gesprekken met een strategische waarde voor bedrijven mee te voeren.

Het standpunt van Smart is dat wij, gezien onze uitstekende ervaringen, het gebruiksgemak voor onze deelnemers en het doel waarvoor we Zoom bij Smart inzetten, gebruik kunnen maken van Zoom als video conference tool voor het houden van onlinetrainingen, webinars en meetings. Dit wel met inachtneming van een aantal veiligheidsmaatregelen.

Zoom heeft een fors aantal maatregelen getroffen die het “inbreken” op een zoomsessie onmogelijk maken als zorgvuldig wordt omgegaan met de inlog en het (verplichte) wachtwoord. Smart heeft de instellingen van Zoom aangepast zodat de privacy en veiligheid zoveel mogelijk geborgd is waaronder een unieke inlogcode en een wachtwoord per Zoom sessie. Als de gebruiker deze hanteert en voorkomt dat de inloggegevens toegankelijk zijn voor derden, is de privacy maximaal gewaarborgd.

Voor deelnemers aan trajecten van Smart Group geldt dat Zoom primair gebruikt zal worden voor het houden van onlinetrainingen, Webinars en meetings. Voor deelnemers die niet met Zoom willen werken gebruiken we voor de 1 op 1 gesprekken alternatieven in overleg met de deelnemer. Voor de trainingen en webinars bieden we een opname aan van de training.

Als iemand Zoom niet wenst te gebruiken vragen wij dit vooraf aan ons door te geven zodat wij hiermee rekening kunnen houden. Voor online vergaderingen met klanten geldt dat, indien een organisatie geen
Zoom wil gebruiken, Smart bij voorkeur gebruik maakt van de aanwezige tool van de betreffende organisatie.

Met vriendelijke groet,

drs. Rik Nijkamp (algemeen directeur)

Lees meer over: AVG-proof werken met Zoom.
Lees meer over: Veilig videobellen.