Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget dien je aan een aantal criteria te voldoen:

  • Je leeftijd bevindt zich tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer, of momenteel werkloos.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen andere vormen van onderwijsfinanciering, zoals studiefinanciering, tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen, lerarenbeurs of andere publieke financiering van onderwijs.
  • De scholing die je gaat volgen wordt aangeboden door een erkende STAP-aanbieder, zoals Smart Group
  • Je hebt nog geen STAP-budget voor het betreffende jaar ontvangen.
  • De gekozen opleiding is relevant voor de arbeidsmarkt.
  • De startdatum van jouw cursus of opleiding valt binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.