Smartgroup
{ }
Smart Group brengt organisaties en medewerkers steeds een stap verder. Richting de toekomst. Want de toekomst maak je door perspectief voor morgen te creëren voor zowel organisatie als medewerker. Door voortdurend anders tegen de dingen aan te kijken. Waar nodig op z’n kop te houden. Dat noemen wij ‘Futuring people’.
 • Industrie

  Elke industrie heeft te maken met de wervelingen van de wereldeconomie. De procesindustrie, de maakindustrie, foodsector, fast moving consumer goods. Smart Group kent de bewegingen en veranderingen die zich hierin afspelen als geen ander. Moeten we in Nederland produceren of wordt het over de grens? Hoe blijft het product onderscheidend en de productie tegelijkertijd kostenefficiënt, just-in-time, hoogwaardig en sustainable? Al ruim 25 jaar geven wij vorm aan organisaties die hun producten moeten aanpassen en hun dienstverlening dienen bij te stellen aan die wereldwijde golfbewegingen. De ontwikkeling van de organisatie zelf en van de mens die dit binnen de organisatie voor […]

 • Energie

  Binnen de energiebedrijven speelt een aantal herkenbare zaken en ontwikkelingen. Allereerst een fenomeen uit het verleden: we hebben veelal te maken met een gemengde cultuur van overheidsorganisatie en for profit instelling. Een markt die te kampen heeft met hevige concurrentie bovendien. Daarnaast een zeer kapitaalsintensieve markt. Waar de ontwikkeling naar een groener product en een duurzamere dienstverlening enorme consequenties heeft voor de organisatie en de mensen. Met grote en langdurige investeringen voor de boeg. De druk vanuit de overheid maakt het er doorgaans niet makkelijker op. Het roept binnen de sector de nodige vragen op. Wat te doen met de […]

 • Logistiek

  De logistieke sector is zeer belangrijk voor Nederland. In bijna iedere waardeketen in ons land is het vertegenwoordigd en voor de economie is het een zeer belangrijke factor. Dus ook voor economische groei. Groei in volume betekent hier overigens niet per definitie financiële groei. In de jaren die achter ons liggen, hebben de omstandigheden in de markt de onderlinge financiële verschillen in de transport- en logistieksector verder vergroot. Concurrentie, kostenreductie, efficiency, flexibiliteit, snel inspelen op veranderingen, zijn in deze hectische branche grote troeven. Een conjunctuur gevoelige sector, dus waar de factor ‘mens’ een opvallende rol speelt. Al was het maar […]

 • Klant en servicegerichte processen leiden de verandering

  Eén van de grotere kinderopvangorganisaties van Nederland heeft Smart Group gevraagd om vanuit de visie van de organisatie samen met de afdeling klantcontact, de processen opnieuw vorm te geven, om zo de klant- en servicegerichtheid van de organisatie te verbeteren. Naast de prima resultaten heeft deze aanpak ertoe geleid dat de medewerkers zich beter bewust worden van hun rol en de invloed die zij hebben op het proces. De medewerkers zijn nu beter in staat hun verantwoording in het proces te nemen en samen tot continu verbeteren te komen.  

 • Zeeuwse kinderopvangorganisatie implementeert nieuwe automatisering

  Mede op advies van de software leverancier heeft Smart Group een Zeeuwse kinderopvangorganisatie ondersteund bij het implementeren van een nieuw kindplanningssysteem en boekhoudpakket. In de korte beschikbare tijd voor het project, was  het opstellen van de projectorganisatie belangrijk. De uitdaging voor de organisatie, zoals veel kinderopvangorganisaties ervaren, is het organiseren van de resources. Smart Group heeft ertoe bijgedragen dat de nieuwe systemen op tijd beschikbaar waren en dat de organisatie zelfstandig verder kon met het  implementeren van functionaliteiten.

 • Programma: Creëer je nieuwe toekomst

  Programma: Creëer je nieuwe toekomst Smart Group vindt het positief dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen en voor hun toekomst niet afhankelijk willen zijn van de organisatie waar ze werken. In een maatschappij die ondernemerschap vraagt is het geen automatisme meer dat je van de ene baan in de andere stapt. Zelf aan het roer staan levert niet alleen de medewerkers, maar ook de organisaties veel op: Futuring people en Futuring business.

Specialismen en expertises

 • Futuring people

  Mobiliteit

  Mobiliseren is anticiperen. We helpen mensen van werk naar werk en duurzaam besef van eigen verantwoordelijkheid voor morgen.

  Lees meer
 • Futuring business

  Mobiliteit

  Kijken naar kansen en mogelijkheden. Altijd met één doel: zoveel mogelijk resultaat voor organisatie en medewerker.

  Lees meer
 • Interim- en Projectmanagement

  Mobiliteit

  Een interim van Smart
  komt altijd met meer.

  Lees meer
 • Sustainability

  Mobiliteit

  Een specialisme dat alle andere diensten volledig doorkruist. Futuring people gaat per definitie over duurzame inzetbaarheid.

  Lees meer
Sidebar