Smartgroup
{ }
Smart Group brengt organisaties en medewerkers steeds een stap verder. Richting de toekomst. Want de toekomst maak je door perspectief voor morgen te creëren voor zowel organisatie als medewerker. Door voortdurend anders tegen de dingen aan te kijken. Waar nodig op z’n kop te houden. Dat noemen wij ‘Futuring people’.
 • Industrie

  Elke industrie heeft te maken met de wervelingen van de wereldeconomie. De procesindustrie, de maakindustrie, foodsector, fast moving consumer goods. Smart Group kent de bewegingen en veranderingen die zich hierin afspelen als geen ander. Moeten we in Nederland produceren of wordt het over de grens? Hoe blijft het product onderscheidend en de productie tegelijkertijd kostenefficiënt, just-in-time, hoogwaardig en sustainable? Al ruim 25 jaar geven wij vorm aan organisaties die hun producten moeten aanpassen en hun dienstverlening dienen bij te stellen aan die wereldwijde golfbewegingen. De ontwikkeling van de organisatie zelf en van de mens die dit binnen de organisatie voor […]

 • Energie

  Binnen de energiebedrijven speelt een aantal herkenbare zaken en ontwikkelingen. Allereerst een fenomeen uit het verleden: we hebben veelal te maken met een gemengde cultuur van overheidsorganisatie en for profit instelling. Een markt die te kampen heeft met hevige concurrentie bovendien. Daarnaast een zeer kapitaalsintensieve markt. Waar de ontwikkeling naar een groener product en een duurzamere dienstverlening enorme consequenties heeft voor de organisatie en de mensen. Met grote en langdurige investeringen voor de boeg. De druk vanuit de overheid maakt het er doorgaans niet makkelijker op. Het roept binnen de sector de nodige vragen op. Wat te doen met de […]

 • Logistiek

  De logistieke sector is zeer belangrijk voor Nederland. In bijna iedere waardeketen in ons land is het vertegenwoordigd en voor de economie is het een zeer belangrijke factor. Dus ook voor economische groei. Groei in volume betekent hier overigens niet per definitie financiële groei. In de jaren die achter ons liggen, hebben de omstandigheden in de markt de onderlinge financiële verschillen in de transport- en logistieksector verder vergroot. Concurrentie, kostenreductie, efficiency, flexibiliteit, snel inspelen op veranderingen, zijn in deze hectische branche grote troeven. Een conjunctuur gevoelige sector, dus waar de factor ‘mens’ een opvallende rol speelt. Al was het maar […]

 • Geboorte van competentie ontwikkeling bij De Kraamvogel

  Kraamzorg organisatie De Kraamvogel is gestart met de ontwikkeling van competenties van medewerkers. Leidinggevenden zijn door Smart getraind in het gebruik van de Smart Futuringproof meting en het voeren van ontwikkelingsgesprekken. De medewerkers hebben de meting gemaakt en zijn hierover met hun leidinggevenden in gesprek gegaan als basis voor het maken van persoonlijke ontwikkelplannen.  

 • VVT zorg: Transities in de zorg en competentie ontwikkeling

  Een VVT zorg organisatie heeft Smart Group gevraagd een ontwikkelingstraject van het zorgteam te begeleiden. De transities in de zorg, met thema’s als kleinschalige woonvormen, familieparticipatie, mantelzorg en zelfsturende teams, vragen om verdere ontwikkeling van de competenties. In een individueel begeleidingstraject heeft de manager een toekomstvisie ontwikkeld en zet zij nu de volgende stap met haar medewerkers in de vorm van ‘toekomstgesprekken’. Als basis hiervoor wordt de Smart Futuring proof meting gebruikt. Met behulp van deze meting gaan medewerker en leidinggevende met elkaar in gesprek over de toekomst, over persoonlijke ambities en professionele ontwikkeling. In het daglicht van de strategische […]

 • Expertisecentrum duurzame inzetbaarheid

  De gemeenten Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen hebben besloten een samenwerking met elkaar aan te gaan in de vorm van een gezamenlijke werkmaatschappij (8KTD). Door beide gemeenten is besloten een expertisecentrum duurzame inzetbaarheid op te richten. Rondom de inrichting van het expertisecentrum heeft Smart Group de opdracht gekregen een plan van aanpak met een planning te maken, waarin een mogelijk toekomstige inrichting centraal staat. De futuring business consultant van Smart Group is ingezet om het expertisecentrum zichtbaar, slagvaardig en effectief te maken.

Specialismen en expertises

 • Futuring people

  Mobiliteit

  Mobiliseren is anticiperen. We helpen mensen van werk naar werk en duurzaam besef van eigen verantwoordelijkheid voor morgen.

  Lees meer
 • Futuring business

  Mobiliteit

  Kijken naar kansen en mogelijkheden. Altijd met één doel: zoveel mogelijk resultaat voor organisatie en medewerker.

  Lees meer
 • Interim- en Projectmanagement

  Mobiliteit

  Een interim van Smart
  komt altijd met meer.

  Lees meer
 • Sustainability

  Mobiliteit

  Een specialisme dat alle andere diensten volledig doorkruist. Futuring people gaat per definitie over duurzame inzetbaarheid.

  Lees meer
Sidebar