De voordelen van de slim subsidie

Al meer dan 30 jaar ondersteunt Smart Group ondernemingen en medewerkers bij het realiseren van duurzaam perspectief. Daar gebruiken we visieontwikkeling, management-development en coaching voor. Technologische innovatie waaronder robotisering, digitalisering en globalisering zorgen ervoor dat marktverhoudingen continu in beweging zijn. Het juiste antwoord daarop is, blijven ontwikkelen. Als organisatie en als medewerker. Gemotiveerde medewerkers beschouwen blijven leren als gewoonste zaak van de wereld. Dit vraagt als organisatie wel om regie en een degelijke aanpak. Belangrijk om daar tijd voor te maken. Het belang van het ontwikkelen van sterke en veerkrachtige organisaties staat in deze roerige periode hoog op de overheidsagenda. In 2021 maakt de overheid 48 miljoen euro vrij om initiatieven binnen het MKB financieel te steunen. Initiatieven die het juiste leerklimaat stimuleren.

Zo kun je de subsidie gebruiken om je onderneming door te lichten om te ontdekken in welke mate er sprake is van een toekomstgericht leerklimaat. En om bijvoorbeeld verbeterpunten te checken. Vaak is dat een belangrijke eerste stap. Vanuit een passend leerklimaat kan je de subsidie ook gebruiken ten behoeve van loopbaan- en ontwikkeladviezen voor je medewerkers. Hierdoor worden loopbaankeuzes natuurlijk gekoppeld aan leer- en ontwikkelbehoeften en persoonlijke ambitie. Voor de SLIM subsidie komen ook in aanmerking: de zoektocht en de keuze van een systeem dat leren en ontwikkelen op organisatieniveau vastlegt en de dialoog met medewerkers over hun toekomst vastlegt. Smart Group is van mening dat de ontwikkeling van een organisatie begint bij de ontwikkeling van haar medewerkers. Dus wat houdt jou tegen om de SLIM subsidie aan te vragen? Mogen wij daarbij ondersteunen met advies, de aanvraag zelf en de verplichte administratie en documentatie als de subsidie is toegekend? Wij hebben hiermee veel ervaring.

Meer over de slimsubsidie

elke situatie is uniek

We hebben door de jaren heen veel gezien en meegemaakt. Toch is elke situatie weer uniek. Het bieden van maatwerk is onze kracht. We staan naast je en denken graag op een creatieve en mensgerichte wijze met je mee. Onze medewerkers gaan daarom graag vrijblijvend met je in gesprek. Zo kun je weloverwogen afwegen of een aanvraag voor jouw organisatie zinvol is.

Neem contact op

Doorlichten van de onderneming

Hoe anticipeer je op voortdurende veranderingen in de markt? Met welke competenties behoud je als onderneming de juiste slagkracht en innoverend vermogen? Ken je de ambities van je medewerkers? En heb je een voortdurende dialoog om met elkaar onderscheidend te blijven in de markt en daardoor duurzaam perspectief te creëren? Belangrijk is dat jouw onderneming een passend leerklimaat heeft. Passend bij je onderneming en je cultuur. Maar zeker ook voorwaarden scheppend om medewerkers te enthousiasmeren en te faciliteren om energie te blijven steken in blijven leren en ontwikkelen. De SLIM subsidie financiert voor een belangrijk deel dit onderzoek. Het doorlichten van de organisatie om te ontdekken in welke mate er sprake is van een toekomstgericht leerklimaat en welke verbeterpunten er zijn.

Loopbaan en ontwikkel adviezen

Ontwikkelen van je organisatie en je medewerkers doe je vanuit een missie en toekomstgerichte visie. Onderdeel van deze visie is een passend leerklimaat. Zeg maar, een leerrijke omgeving, die een bijdrage kan leveren aan duurzaam perspectief voor de onderneming. Het is belangrijk, ook voor iedere medewerker, om aandacht te schenken aan de eigen loopbaan. Welke ambities leven er? Wat wordt de volgende stap? Waarin moet ik investeren om zelf ook duurzaam inzetbaar te blijven? De SLIM subsidie maakt het mogelijk voor je medewerkers om loopbaan- en ontwikkeladviezen aan te vragen. Smart Group heeft hiervoor niet alleen instrumenten ontwikkeld maar ook een dot aan ervaring in huis met meer dan 40 gecertificeerde ervaren loopbaancoaches. Zij helpen medewerkers gericht stil te laten staan bij hun loopbaan en vooruit te laten kijken naar hun ambitie en toekomst. Een proces dat voortdurend van belang blijft. Ambities verwezenlijken vraagt om investeren, het vraagt om leren en ontwikkelen. Precies het doel van de SLIM subsidie.

Het ontwikkelen van een methode

De SLIM subsidie heeft als doel om het leren en ontwikkelen binnen MKB ondernemingen als iets vanzelfsprekends te maken. Daarom kan de subsidie ook worden ingezet voor ondersteuning of begeleiding bij de ontwikkeling van een methode. Een methodiek die werkenden in de organisatie stimuleert om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Hierbij kan je denken aan een systeem van een terugkerende toekomstdialoog met medewerkers. Smart Group ondersteunt ondernemers die een dergelijk systeem willen invoeren binnen het bedrijf en weet ook als geen ander hoe je als ondernemer deze gesprekken kunt voeren. Het hebben van een methode of systeem alleen is niet voldoende.

Iedereen, zowel managers als medewerkers, zouden het belang van een methode moeten ervaren. En daar helpen we bij. Het systeem of de methode moet ook passen bij de organisatiecultuur. Want het effect en resultaat van de implementatie staat of valt bij het voeren van de toekomstdialoog met medewerker. Leidinggevenden daartoe trainen en medewerkers laten ervaren dat ze ook zelf een cruciale rol hebben in het bepalen van de koers in de eigen loopbaan. Wat levert een goede toekomstdialoog op? Dat medewerkers met leidinggevenden in gesprek gaan – en blijven – over de ambitie en loopbaanwensen en over hun leerbehoeftes. Een passend systeem waarmee je afspraken vastlegt, is een voorwaarde en conditie voor regie op de doorontwikkeling van de organisatie en loopbaanontwikkeling. En uiteindelijk op het blijven leren van medewerkers.

MEER OVER DE AANVRAAG
NAAR BLOGS

de aanvraag

Onze medewerkers begeleiden de organisatie bij de aanvraag van de SLIM subsidie. Het is wel belangrijk om de aanvraag op tijd te doen. Wacht dus niet te lang! Bij veel belangstelling is het denkbaar dat het subsidieplafond wordt overschreden. Selectie vindt dan plaats op basis van loting.

  • De subsidie kan worden aangevraagd voor MKB-ondernemingen
  • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 24.999,-
  • De subsidie bedraagt voor het klein-MKB 80% en middelgroot-MKB 60% van de subsidiale kosten.
  • De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden en moet binnen drie maanden na toekenning starten.
  • De subsidie moet voor 10 september zijn ingediend.
  • De subsidieaanvraag (goed voorbereiden, motiveren en onderbouwen) vraagt om een gedegen voorbereiding in de maanden juli en augustus 2021.
  • Smart Group kan de organisatie ook helpen met het voeren van de administratie, rapportage tijdens de implementatie en uiteindelijke declaratie – als de subsidie is toegekend.
  • De aanvraag wordt beoordeeld op basis van kwaliteitseisen en beschikbaar budget.

Contact

Onze medewerkers gaan graag vrijblijvend met je in gesprek. Vul hier je gegevens in en we nemen binnen een werkdag contact met je op. Zo kun je weloverwogen afwegen of een aanvraag voor jouw organisatie zinvol is.

Het ontwikkelen van veerkrachtige Organisaties, dat is wat we meer dan 30 jaar doen.

Onze mensen begeleiden organisaties, klein en groot, naar duurzaam perspectief. Het is onderdeel van ons DNA. Samen met onze adviseurs, trainers en coaches hebben we dit bij Smart Group al vele jaren succesvol mogen doen in diverse branches. Ideeën genereren, innovaties begeleiden, slagkracht en ondernemerschap bevorderen en ieders anticiperend vermogen vergroten.

“WIE STOPT MET ONTWIKKELEN, STOPT MET HET CREËREN VAN DUURZAAM PERSPECTIEF”

KNIKKER

“WIE STOPT MET ONTWIKKELEN, STOPT MET HET CREËREN VAN DUURZAAM PERSPECTIEF”

KNIKKER