SLIM-Subsidie

Verrijk leren en ontwikkeling voor jouw bedrijf

Ben je een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf en wil je jouw medewerkers een goed leerklimaat bieden waardoor je als bedrijf, samen met je medewerkers, blijft ontwikkelen? Dan kan Smart Group jou helpen bij het subsidies-proces. SLIM-subsidie met Smart Group: Verrijk leren en ontwikkeling voor jouw bedrijf!

Wat is de SLIM-Regeling?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt MKB-bedrijven de kans om het leerklimaat binnen organisaties in kaart te brengen en verder te ontwikkelen.

De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) is erop gericht, dat bedrijven en medewerkers in het MKB zich blijven ontwikkelen. Om krachtig te kunnen anticiperen op een snel veranderende omgeving en markt. Blijven leren moet iets vanzelfsprekend worden. Omdat het de inzetbaarheid van je medewerkers, en de slagkracht van je bedrijf, enorm vergroot. Een goed leerklimaat draagt ook bij aan je werkgeversimago en zorgt ervoor dat medewerkers zich graag verbinden aan de organisatie.

Dit kunnen wij voor je doen

Voor wie is de regeling?

De SLIM-regeling biedt financiële ondersteuning aan verschillende SLIM initiatieven, namelijk:

  • MKB-ondernemingen: (klein en middelgroot) kunnen subsidie aanvragen om gericht te onderzoeken in welke mate er een goed leerklimaat aanwezig is. Op basis van dit onderzoek wordt een ontwikkelplan opgesteld.
  • Samenwerkingsverbanden in het mkb: Bedrijven die de krachten bundelen in een samenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen voor gezamenlijke projecten gericht op leren en ontwikkelen.
  • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie: Grote bedrijven in deze specifieke sectoren kunnen subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op leren en ontwikkelen.

Wat krijg ik vergoed?

MKB

MKB-ondernemingen krijgen maximaal €25.000,- subsidie. Voor klein MKB is dat 80% van de totale kosten die in de aanvraag zijn opgenomen. Het middelgroot MKB ontvangt 60%, van de opgevoerde kosten in de begroting. De volgende aanvraagperiode is in de maand September 2023

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden tussen minimaal 2 MKB-ondernemingen krijgen ook maximaal 60% van de kosten vergoed. De volgende aanvraagperiode is in de maand Juli 2023

Grootbedrijven uit de landbouw, horeca en recreatie

Grootbedrijven uit de landbouw-, horeca of recreatiesector, hier zit een subsidie van €200.000,- aan vast behalve voor landbouwbedrijven die ontvangen maximaal €20.000, waarbij 60% van de kosten subsidiabel zijn, met een looptijd van 24 maanden na dagtekening van de verlening van de subsidie. De volgende aanvraagperiode is in de maand Juli 2023

Voorwaarden vergoeding

De vergoeding van de SLIM-subsidie is gebaseerd op een kostenvergoedingsprincipe. Dit betekent dat de subsidie een gedeeltelijke vergoeding biedt voor de kosten die gemaakt worden. Dit zijn het uitvoeren van gesubsidieerde activiteiten gericht op leren en ontwikkelen door een extern bureau. Als ook de interne uurloonkosten van de daarbij betrokken eigen medewerkers. De hoogte van de vergoeding kan variëren, afhankelijk van het type activiteit en de grootte van de organisatie.

Bij een goed onderbouwde SLIM-subsidie aanvraag wordt ook een kostenbegroting ingediend met een specificatie van alle activiteiten en daarbij horende kosten.

Het subsidiebedrag dat je uiteindelijk ontvangt, wordt berekend op basis van een % van de subsidiabele kosten die je hebt opgegeven in je subsidieaanvraag. De SLIM-subsidie is een tegemoetkoming en dekt niet alle kosten.

Heb je misschien nog vragen? Stel ze gerust!

Een van de zaken die wij echt heel belangrijk vinden, is het stellen van vragen. Ze helpen je om zaken in het juiste perspectief te zien. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op en stuur een e-mail naar info@smartgroup.nl.