• Wanneer er geen vooruitzicht meer is op terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie (eerste spoor),
  • Maar uiterlijk 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek), tenzij er binnen 3 maanden zicht is op terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie. Als er wel vooruitzicht is op terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie, maar niet binnen 3 maanden, kunnen eerste en tweede spoor gelijktijdig worden gevolgd.
  • Als de werknemer pas na de Eerstejaarsevaluatie weer in staat is om te werken, zullen werkgever en werknemer ook later met de re-integratie beginnen. Maar omdat het tweede jaar is gestart, moet er gelijktijdig (naast het eerste spoortraject) een tweede-spoortraject worden gestart. Tenzij er bij het opstellen van het Plan van Aanpak binnen 3 maanden vooruitzicht is op terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie.