In principe duurt een tweede-spoortraject twee jaar, gerekend vanaf de eerste ziektedag. Enkele weken voordat het traject eindigt, kan de werknemer een WIA-aanvraag indienen. Als de werknemer passend werk vindt, kan het traject eerder eindigen. In sommige gevallen kan het traject echter langer duren, bijvoorbeeld als het UWV concludeert dat het niet adequaat is uitgevoerd of als de werkgever besluit het traject uit te voeren vanuit goed werkgeverschap.