Project Description

BROCHURE: WAT DOET SMART

In de ruim vijfentwintig jaar dat Smart Group bezig is met de toekomst van organisaties en medewerkers, blijkt ‘ondernemerschap’ een rode draad in onze aanpak. Het ondernemerschap binnen organisaties welteverstaan. En dat halen wij naar boven. Menige degelijke structuur, vastgeroeste
processen en bijna onomkeerbare hiërarchische werkwijzen, zijn door onze bemoeienissen op de schop gegaan.

Waarom? Omdat het nog te vaak voorkomt dat missies, visies en ontwikkelingslijnen van bovenaf worden opgedragen. Terwijl
goede ideeën – en niet zelden ook betere ideeën – nog te weinig van onderaf de top bereiken. Middels intern ondernemerschap is het júist de bedoeling om die goede ideeën – en de talentvolle medewerkers bovendien – naar boven te halen. Naar het ‘daglicht’, zodat iedereen het kan zien. En zodat het management er op haar beurt wat zinnigs mee kan doen.

Dat Smart Group de organisatie met nieuwe inzichten – gecontroleerd – op z’n kop zet, wil natuurlijk nog niet zeggen dat de medewerkers een soort vrijbrief krijgen om datzelfde te doen. Smart Group begeleidt dit proces dan ook van begin tot eind. Met continue monitoring van de ontwikkelingen. Zowel van de medewerkers, als van de organisatie die hier profijt van moet gaan zien. Goed gemotiveerde medewerkers waar een organisatie op kan bouwen. Door intern ondernemerschap.

Deel deze download: