Ricoh Today I Build NL2023-11-17T09:01:20+00:00

Beste medewerker van Ricoh

Welkom bij Smart Group

Click here for English

Ricoh heeft met hun “Today I Build” initiatief een hogere ontwikkeling voor hun werknemers op de agenda gezet! Om dit te realiseren, hebben ze een samenwerking opgezet met Smart Group, waarbij alle Ricoh medewerkers de mogelijkheid hebben om persoonlijk loopbaanadvies te ontvangen van ervaren en deskundige loopbaancoaches..

Ricoh: Today I Build

Of je nu op zoek bent naar nieuwe carrièremogelijkheden of simpelweg andere wegen wilt verkennen, dit is je kans om te profiteren van de expertise van een doorgewinterde professional die je kan begeleiden naar succes. Deze unieke kans biedt waardevolle inzichten en stelt je in staat een gedegen plan te creëren om je carrièredoelen te behalen.

Dus, als je klaar bent om de regie over je eigen carrière te nemen en een mooie toekomst voor jezelf op te bouwen, maak dan gebruik van deze geweldige kans om samen te werken met een toploopbaancoach. Meld je nu aan en ontdek het volledige potentieel van jezelf met Ricoh en Smart Group! Onderstaand staan onze drie producten die wij je kunnen aanbieden.

FAQ

Wat als het traject niet succesvol verloopt of de medewerker niet meer aan het traject kan deelnemen.2023-04-16T11:46:42+00:00

Als het tweede-spoortraject vastloopt of dreigt te mislukken en er geen oplossing gevonden kan worden, kan er een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Dit geldt ook als er twijfels zijn over de inspanningen die worden geleverd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Het is namelijk essentieel dat de werknemer instemt met het re-integratieplan, omdat hij dan verantwoordelijk kan worden gehouden voor de afgesproken inspanningen.

Als een werknemer bijvoorbeeld in het zieker wordt (of weer ziek wordt) of tijdelijk om andere redenen niet in staat is om te werken, wordt het tweede-spoortraject temporair onderbroken. De bedrijfsarts houdt in dergelijke situaties de vinger aan de pols en geeft aan wanneer de werknemer weer in staat is om te beginnen met re-integratie. De einddatum van het tweede-spoortraject blijft ongewijzigd.

Wat wordt van de werkgever en werknemer verwacht in een 2e-spoor traject2023-04-16T11:43:48+00:00

Gedurende de eerste twee ziektejaren zijn werkgevers en zieke werknemers gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie in het eerste en tweede spoor, zoals beschreven in de Wet verbetering poortwachter. De werknemer wordt geacht mee te werken aan de plannen en activiteiten voor zijn of haar re-integratie, binnen redelijke grenzen. Indien de werknemer hier niet aan voldoet, is de werkgever verplicht om de werknemer hierop aan te spreken en, indien nodig, andere maatregelen te treffen, zoals het opschorten of inhouden van loon en in extreme gevallen ontslag.

De wet beschermt de werknemer tegen ontslag gedurende de eerste 2 jaar van ziekte, tenzij de werknemer weigert mee te werken aan de re-integratie. De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn of haar zieke werknemers en draagt de kosten hiervoor. De werkgever dient zich te laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst en moet actief op zoek gaan naar passende werkzaamheden binnen het bedrijf voor de werknemer. Gedurende de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Als de werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is, kan hij of zij een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Het tweede spoortraject eindigt in principe na twee jaar, vanaf de eerste ziektedag, tenzij de werknemer eerder passend werk heeft gevonden. Het kan echter ook langer duren als het UWV concludeert dat het traject niet adequaat is uitgevoerd of als de werkgever het traject vanuit goed werkgeverschap laat doorlopen.

Wat is de duur van een 2e-spoor traject2023-04-16T11:43:59+00:00

In principe duurt een tweede-spoortraject twee jaar, gerekend vanaf de eerste ziektedag. Enkele weken voordat het traject eindigt, kan de werknemer een WIA-aanvraag indienen. Als de werknemer passend werk vindt, kan het traject eerder eindigen. In sommige gevallen kan het traject echter langer duren, bijvoorbeeld als het UWV concludeert dat het niet adequaat is uitgevoerd of als de werkgever besluit het traject uit te voeren vanuit goed werkgeverschap.

Wanneer is een 2e-spoor traject noodzakelijk2023-04-16T11:40:48+00:00
 • Wanneer er geen vooruitzicht meer is op terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie (eerste spoor),
 • Maar uiterlijk 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek), tenzij er binnen 3 maanden zicht is op terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie. Als er wel vooruitzicht is op terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie, maar niet binnen 3 maanden, kunnen eerste en tweede spoor gelijktijdig worden gevolgd.
 • Als de werknemer pas na de Eerstejaarsevaluatie weer in staat is om te werken, zullen werkgever en werknemer ook later met de re-integratie beginnen. Maar omdat het tweede jaar is gestart, moet er gelijktijdig (naast het eerste spoortraject) een tweede-spoortraject worden gestart. Tenzij er bij het opstellen van het Plan van Aanpak binnen 3 maanden vooruitzicht is op terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie.
  0 Jaar
  ervaring in duurzaam perspectief
  0
  Organisaties ondersteunt bij hun ontwikkeling
  0k+
  Kandidaten naar duurzaam perspectief begeleidt
  0
  Gemiddeld tevredenheidscijfer per traject
  Ga naar de bovenkant