Smart Group helpt jou bij het verkrijgen van een SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in jouw bedrijf!

Ben je een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf en wil je jouw medewerkers een goed leerklimaat bieden waardoor je als bedrijf, samen met je medewerkers, blijft ontwikkelen?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt MKB-bedrijven de kans om met behulp van een subsidie hier concreet handen en voeten aan te geven. Deze subsidie moet aangevraagd worden en daar kan Smart Group je bij helpen want wij kennen de procedure en hebben al diverse SLIM projecten succesvol uitgevoerd.

De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) is erop gericht, dat bedrijven en medewerkers in het MKB zich blijven ontwikkelen om krachtig te kunnen anticiperen op een snel veranderende omgeving en markt. Blijven leren moet iets vanzelfsprekend worden, omdat het de inzetbaarheid van je medewerkers, en de slagkracht van je bedrijf, enorm vergroot. Een goed leerklimaat draagt ook bij aan je werkgeversimago en zorgt ervoor dat medewerkers zich graag verbinden aan de organisatie.

De SLIM-regeling biedt financiële ondersteuning aan verschillende SLIM initiatieven, namelijk:

  1. MKB-ondernemingen: (klein en middelgroot) kunnen subsidie aanvragen om gericht te onderzoeken in welke mate er een goed leerklimaat aanwezig is. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een toekomstgericht ontwikkelplan opgesteld. Is er al sprake van een goed leerklimaat? Dan kan een MKB-bedrijf een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een systeem en instrument om de ontwikkeling van medewerkers in de praktijk vorm te geven. Daarnaast kan er een subsidie aangevraagd worden om medewerkers de kans te geven een ontwikkeladvies te krijgen door een gecertificeerde loopbaancoach,
  2. Samenwerkingsverbanden in het mkb: Bedrijven die de krachten bundelen in een samenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen voor gezamenlijke projecten gericht op leren en ontwikkelen.
  3. Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie: Grote bedrijven in deze specifieke sectoren kunnen subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op leren en ontwikkelen.

De SLIM-regeling ondersteunt dus verschillende activiteiten, die allen te maken hebben met leren en ontwikkelen. De subsidieaanvraag moet wel goed onderbouwd worden en daarbij kan Smart Group ondersteunen. Niet alleen de subsidieaanvraag zelf en het volgen van het beoordelingsproces, maar tevens de gehele administratie zodra een subsidieaanvraag is goedgekeurd. Uiteraard kan Smart Group ook de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd vormgeven.

Maak gebruik van de SLIM regeling voor het MKB! Deze subsidie en de goedgekeurde activiteiten helpen om te investeren in je medewerkers en in je bedrijf. Blijven leren en ontwikkelen draagt bij aan de groei, innovatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het MKB.

Waarmee kan Smart jou ondersteunen?

Wat krijg ik vergoed?

De vergoeding van de SLIM-subsidie is gebaseerd op een kostenvergoedingsprincipe. Dit betekent dat de subsidie een gedeeltelijke vergoeding biedt voor de kosten die gemaakt worden. Dit zijn het uitvoeren van gesubsidieerde activiteiten gericht op leren en ontwikkelen door een extern bureau en de interne uurloonkosten van de daarbij betrokken eigen medewerkers. De hoogte van de vergoeding kan variëren, afhankelijk van het type activiteit en de grootte van de organisatie.

Bij een goed onderbouwde SLIM-subsidie aanvraag wordt ook een kostenbegroting ingediend met een specificatie van alle activiteiten en daarbij horende kosten.

Het subsidiebedrag dat je uiteindelijk ontvangt, wordt berekend op basis van een percentage van de subsidiabele kosten die je hebt opgegeven in je subsidieaanvraag. Het subsidiebedrag wordt toegekend na goedkeuring van je subsidieaanvraag. Het is belangrijk om te weten dat de SLIM-subsidie een tegemoetkoming is en niet alle kosten volledig zal dekken. Je moet als organisatie ook zelf een eigen bijdrage leveren aan de kosten van de activiteiten.

  • MKB-ondernemingen krijgen maximaal €25.000,- subsidie. Voor klein MKB is dat 80% van de totale kosten die in de aanvraag zijn opgenomen. Het middelgroot MKB ontvangt 60%, van de opgevoerde kosten in de begroting. De volgende aanvraagperiode is in de maand September 2023
  • Samenwerkingsverbanden tussen minimaal 2 MKB-ondernemingen krijgen ook maximaal 60% van de kosten vergoed. De volgende aanvraagperiode is in de maand Juli 2023
  • Grootbedrijven uit de landbouw-, horeca of recreatiesector, hier zit een subsidie van €200.000,- aan vast behalve voor landbouwbedrijven die ontvangen maximaal €20.000, waarbij 60% van de kosten subsidiabel zijn, met een looptijd van 24 maanden na dagtekening van de verlening van de subsidie. De volgende aanvraagperiode is in de maand Juli 2023

Waarom kiezen voor Smart Group?

Waarom voor Smart Group kiezen bij het verzorgen van de subsidieaanvraag, het verkrijgen van de SLIM-subsidie en het uitvoeren van de goedgekeurde activiteiten

1. Onze expertise op het gebied van leren en ontwikkelen: Bij Smart Group hebben we niet alleen ervaring in loopbaanbegeleiding, maar ook in het ontwikkelen van effectieve leer- en ontwikkelingsprogramma’s. We begrijpen de specifieke doelen en vereisten van de SLIM-subsidie en kunnen jouw bedrijf helpen bij het formuleren en implementeren van innovatieve leerinitiatieven die aan deze doelen voldoen.

2. Maatwerkoplossingen: We geloven in maatwerkoplossingen die aansluiten bij de behoeften en uitdagingen van jouw bedrijf. Met onze diepgaande kennis van de SLIM-regeling kunnen we samen een maatwerk subsidieaanvraag doen en plan opstellen dat optimaal gebruik maakt van de beschikbare subsidiegelden en de doelen van jouw organisatie.

3. Resultaatgericht: Bij Smart Group streven we altijd naar meetbare resultaten. We willen niet alleen dat jouw bedrijf de subsidie ontvangt, maar ook dat de leer- en ontwikkelingsinitiatieven daadwerkelijk een positieve impact hebben op jouw medewerkers en organisatie. We stellen samen doelstellingen vast en dragen bij aan het feit, dat de subsidie effectief wordt benut.

4. Volledige begeleiding: Ons toegewijde team van experts zal jou gedurende het hele proces begeleiden. Van de subsidieaanvraag tot de implementatie en evaluatie van de leerinitiatieven, we staan klaar om jouw organisatie te ondersteunen en te adviseren. Je kunt rekenen op onze deskundige begeleiding en ondersteuning om het maximale uit de SLIM-subsidie te halen.

Kies Smart Group als jouw partner bij het verkrijgen van de SLIM-subsidie en maak gebruik van onze expertise, maatwerkoplossingen, resultaatgerichtheid en volledige begeleiding en administratieve ontzorging. Samen zorgen we ervoor dat leren en ontwikkelen in jouw organisatie vanzelfsprekend wordt en bijdraagt aan het succes en de groei van jouw bedrijf.

0Jaar
ervaring in duurzaam perspectief
0
Organisaties ondersteunt bij hun ontwikkeling
0k+
Kandidaten naar duurzaam perspectief begeleidt
0
Gemiddeld tevredenheidscijfer per traject

Heb je vragen of wil je contact met ons opnemen?

aarzel dan niet en stuur ons een bericht met behulp van het formulier hiernaast.