DANSEND NAAR DE TOEKOMST

Perspectief voor werkgevend en zelfstandig professioneel Nederland.

Roger Lenssen en Karin Manuel richten zich in hun boek “Dansend naar de toekomst”op de positie en de waarde van de zelfstandige professional. Zij belichten het succes en de speelruimte van de zelfstandige professional tegen de achtergrond van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de wet- en regelgeving en de opkomst van sociale netwerken. Ook beschrijven de auteurs veelbelovende samenwerkingsvormen voor zelfstandige professionals. De auteurs adviseren organisaties de mogelijkheden tot flexibele arbeidsvormen met professionals nadrukkelijker te organiseren en te betrekken in de planning van de arbeidscapaciteit. Niet alleen de rollen van de manager en van de HRM’er veranderen daardoor maar ook voor de vakbonden, branches, werkgeversvereniging en overheid, is een nieuwe rol weggelegd. En het blijkt een ‘must’ te investeren op innovatiekracht, wil de Nederlandse zelfstandige professional ook internationaal (meer) positie krijgen.

Download