Vught / 18 februari 2021

ARTIKEL: Arbeidsmobiliteit maakt een organisatie wendbaar

Geplaatst door HENK-JAN GROBBE

Deel deze blog:

Een wendbare organisatie is noodzakelijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt, technologische ontwikkelingen en talenten, verlangens en ambities van medewerkers en stakeholders. Cruciaal in de wendbaarheid is dat medewerkers anticiperen op de gewenste veranderingen.

Hoe krijg je dat voor elkaar met de medewerkers die je hebt?

Arbeidsmobiliteit is vaak de oplossing. Maar wat is er nodig om mensen in beweging te krijgen? Werk is belangrijk voor ons allemaal. En we hebben allemaal talenten waarmee we tot ons recht komen. De kunst is om talent op de juiste plek tot zijn recht te laten komen. Dat kan vaak op meerdere posities binnen organisaties. En als dat niet meer past zijn er, doorgaans, voldoende mogelijkheden elders.

Belangrijk is dat de gezamenlijke doelen en ambities van medewerkers in de organisatie en van de stakeholders met elkaar overeenkomen. Is dat niet meer zo, dan is het tijd om in beweging te komen. Mobiliteit is geen doel op zich. Als je werkt met talent en ontwikkeling gaat het bijna vanzelf.

Medewerkers die mobiel en flexibel inzetbaar zijn, kunnen zorgen voor de noodzakelijke wendbaarheid. Drie factoren zijn van invloed op de mobiliteit in een organisatie. Samen bepalen zij het succes van beleid.

Medewerkers

Medewerkers gaan verschillend om met mobiliteit en inzetbaarheid. Persoonlijkheid en waar men belang aan hecht in het werk zijn hierop van invloed. Zo ontstaan verschillende groepen medewerkers, die een andere benadering vragen. Om te weten hoe iemand in elkaar steekt is het van belang om te meten. Meten is weten.

Wat bepaald de inzetbaarheid van een medewerker? Werkt iemand aan zijn of haar kennis en vaardigheden door middel van leren en ontwikkelen? Wat zijn de loopbaan ambities van medewerkers? Heeft iemand belangstelling voor bepaalde posities of rollen op de (interne) arbeidsmarkt? Is het CV op orde, hoe profileert iemand zich in bijvoorbeeld netwerken? Het zijn allemaal vragen die een belangrijke rol in dit proces spelen.

Leidinggevende

De leidinggevende faciliteert en ondersteunt de medewerker bij zijn of haar mobiliteit en inzetbaarheid. De kwaliteit van de dialoog met de medewerker is daarbij de sleutel. De leidinggevende moet beschikken over de skills om het gesprek professioneel in te gaan. Dit vraagt om een bepaald competentieprofiel. De ene leidinggevende heeft het van nature, de andere kan daarin nog iets leren.

Mobiliteitscultuur

Wat draagt het management uit? Welke ervaringen zijn er uit het verleden? Hoe wordt gecommuniceerd over duurzame inzetbaarheid en het belang van arbeidsmobiliteit. Welke regelingen, instrumenten en faciliteiten zijn beschikbaar? Je zult er allemaal bij stil moeten staan. Ik wil je daar graag bij van dienst zijn.