Vught / 15 oktober 2020

ARTIKEL: ONTWIKKELEN VAN MEDEWERKERS

Geplaatst door Willem Wijnen

Deel deze blog:

Een kwestie van het “ingewikkelde” doen ontluiken, ontplooien en ontvouwen.

Een leven lang leren, SLIM projecten gericht op het realiseren van een organisatiecultuur met ruime aandacht voor leren en ontwikkelen binnen het MKB. De 45 plus voucher van 2019, het gratis ontwikkeladvies van 2020 en alles wat nog aan “Stappen” in de pijplijn van de overheid zit die het belang van doorontwikkelen van zowel organisaties als medewerkers benadrukt en tracht te stimuleren met subsidies.

Welke rol en bijdrage hebben organisaties en medewerkers op dit vlak?
Voelt men de noodzaak en hebben ze de ambitie diep van binnen om er invulling aan te geven?
Wil je als organisatie doorontwikkelen en medewerkers stimuleren en hierbij faciliteren, om een goede aansluiting te behouden bij de veranderende marktvraag? Realiseren medewerkers dat ze zelf ook aan zet zijn, en dat de energie die vrij komt bij persoonlijke groei een goede investering is in duurzaam inzetbaar blijven?

In deze en komende tijd verdwijnen beroepen veroorzaakt door robotisering. Functiesoorten verdampen door het, middels internet gefaciliteerd, streven van mensen om digitaal te kunnen vergelijken, kiezen, bestellen, laten bezorgen etc.

Gemak wordt op die manier een potentieel ongemak en bedreiging voor velen die hierdoor aan de zijlijn komen te staan.
Tijdig bewegen naar ander werk, omscholen om duurzaam inzetbaar te blijven. Sommige organisaties en medewerkers anticiperen hierop. Andere wachten af of stellen uit. Dans op het ritme van deze tijd!

Mijn advies aan medewerkers?
Niet vasthouden aan functies en organisaties, die dit urgentiebesef niet hebben en/of geen maatregelen nemen om het tij te keren. Maar ook zelf niet de kop in het zand steken en vanuit afhankelijkheid hopen op betere tijden. “Wie niet stuurt, wordt gestuurd” Smart-knikker

Daarom zo veel aandacht in media, politiek, maatschappelijk, etc. gelet op een arbeidsmarkt, met een verwachte toename aan werkzoekenden en waar vraag en aanbod zich aan elkaar meet?

Mijn tip aan organisaties?
Ontwikkelen gaat vaak over het “ingewikkelde” doen ontluiken, ontplooien en ontvouwen.

Als we stoppen om mensen in te wikkelen, in functiebeschrijvingen, kaders, KPI’s etc., is het ontwikkelen niet meer nodig en/of kost het veel minder energie. Energie die je als organisatie met je medewerker kunt richten op het innoveren, het verzilveren van kansen door het helpen bij het ontluiken van aanwezig ondernemerschap onder medewerkers. Ontwikkelen medewerkers is veel succesvoller vanuit een gelijkwaardige dialoog. Maak het niet ingewikkelder dan nodig is.

Eens sparren over ontwikkelen van (ondernemende) medewerkers? Graag!