Houten / 20 juli 2020

CASUS: EEN LOOPBAANTRAJECT

Geplaatst door Mary van der Sangen

Deel deze blog:

Mijn beroep is Loopbaancoach, een prachtig vak.

Loopbaancoach zijn houdt in dat je mensen laat onderzoeken wat hun drijfveren, overtuigingen en competenties zijn ten aanzien van werk om daarna tot een marktgericht zoekprofiel te komen.

In het begeleidingstraject ben ik de coach die op een gestructureerde manier samen met de deelnemer een SMART plan van aandacht maakt om tot een benoemd resultaat te komen. Het resultaat is bijvoorbeeld een onderzoek in welke richting iemand zijn loopbaan wil gaan voortzetten of welke ambitie iemand heeft om een nieuwe baan te vinden in zijn huidige vakgebied. Mijn uitgangspunt hierbij is altijd om visie te krijgen op iemand zijn (werkende) toekomst en op deze manier een duurzame oplossing te realiseren.

Zo heb ik de afgelopen periode een man mogen begeleiden die na een lang dienstverband op zoek “mocht” gaan naar een nieuwe werktoekomst. Hij was na dertig jaar goed functioneren als ICT manager boventallig geworden en werd ontslagen. De eerste gesprekken gebruikten we om van zich af te praten en om zijn kwaadheid te ventileren, dit noemen we de transitie. Dit was waardevol voor hem en het luchtte erg op, hij kreeg ruimte voor nieuwe inzichten. Mijn eigen levensovertuigingen respect, echt luisteren en aandacht voor de medemens zijn voor mij in een coachtraject leidend.

In de gesprekken die hierop volgden stelde ik open en gerichte vragen over zijn visie op zijn eigen toekomst. Hij gaf aan dat hij “wel eens iets anders wilde gaan doen“, een hele andere baan sprak hem wel aan.

We kwamen er, door het maken en bespreken van specifieke loopbaanopdrachten, gezamenlijk achter dat het zijn wens was om een sociaal beroep te kiezen. We hebben hierbij de de Smart Affiniteitenmeting ingezet, het RIASOC model van John Holland en een Kwaliteitenspel.

In mijn begeleiding bespreek ik altijd meerdere scenario’s. Welke concrete paden kunnen we gaan onderzoeken. Hoeveel concessies wil en kan iemand doen om zijn doel te bereiken en hoe realistisch is de nieuwe zoekrichting. Na twee maanden was er voor deze cliënt een doorleefd persoonsprofiel en een marktconform zoekprofiel gemaakt. In het zoekprofiel staan de nieuw functies schuldhulpverlener en budgetcoach. Het gaf mijn cliënt ontzettend veel energie toen hij zijn loopbaankeuze had gemaakt. Een opleiding van vier maanden ging hij vol met ambitie aan.

Cliënt heeft tijdens ons traject diverse trainingen van Smart Group gevolgd zoals de doorbraaktraining ( gericht op belemmeringen en overtuigingen ), de sollicitatietraining ( gericht op competenties, presenteren en de arbeidsmarkt ) en twee Linkedin workshops.
Na een aantal sollicitaties heeft cliënt inmiddels een nieuwe baan gevonden. Het loopbaantraject is geslaagd, hij is erg blij om zijn toegevoegde waarde weer te tonen en om weer aan het werk te zijn. Missie volbracht!

Ik heb een prachtig vak als loopbaancoach!