Houten / 6 juli 2020

CASUS: KOMT EEN MAN BIJ DE…..

Geplaatst door Monique Otgaar

Deel deze blog:

Komt een man bij de …..

….loopbaanadviseur. Bij mij dus! Hij was bij mij aangemeld vanuit een groot project. Ik noem hem Jan en hij is een van de vele mensen die bij ons, Smart Group, worden aangemeld.

Jan is 62, hoog opgeleid en heeft vele jaren bij de werkgever gewerkt als manager ICT van een grote afdeling. Ik nodigde hem uit voor een kennismakingsgesprek, maar het bleek dat Jan niet gemist kon worden op de afdeling. Deze afdeling bestond uit 35 mensen en het werk moest uiteindelijk door 3 mensen uitgevoerd worden. Jan begeleidde dit hele proces.

Na 3 maanden nam ik opnieuw contact op met Jan. Inmiddels had hij zijn werk overgedragen. Een eerste afspraak werd gemaakt en de kennismaking vond plaats. Dit gesprek verliep niet erg vlot en soepel. Jan bleek nog niet te weten, wat hij zou willen. Ik lichtte toe wat ik vanuit Smart Group voor hem kan betekenen en wat de mogelijkheden zijn. Dit sprak hem, op dat moment, niet aan. Een tweede afspraak werd gemaakt en Jan nam de tijd om zijn eigen balans op te maken.

De eerste interventie die hem aansprak was Ervaring Telt. Ik gaf hem hier meer uitleg over, liet ons YouTube filmpje zien en gaf hem de informatiebrochure. Jan wilde daar graag over nadenken. Niet veel later nam ik opnieuw contact op. Jan wilde bij nader inzien toch niet deelnemen aan Ervaring Telt. Hij wil ander werk.

De tweede interventie, een van werk naar werk traject, lichtte ik toe inclusief alle onderdelen gericht op het vinden van ander werk. Dit vond Jan hard werken en hij wist niet of hij dit wilde. Jan moest hierover nadenken.

De derde interventie die ik voorstelde was de affiniteitenmeting van Smart Group, zodat Jan meer inzicht kon krijgen in wie hij is, wat hij kan en uiteindelijk misschien ook wat hij wil. Dit wilde Jan wel. Na deze meting werd duidelijk dat Jan niet meer in zijn oude werk terug wilde. Zijn grootste hobby was werken met hout. Ik nam dit uitgebreid met Jan door en Jan had voor zichzelf er niet direct het vertrouwen in, dat hij iets met hout kon gaan doen. Zoals hij zelf aangaf; 61 jaar en jarenlang gewerkt binnen de ICT. Wie zat er op hem te wachten? Ik onderzocht met Jan de mogelijkheden van opleidingen, stages, werkgebieden. Uiteindelijk vonden we Ambacht Nederland en de twijfel sloeg bij Jan toe. Het werd even stil.

Na een aantal weken nam Jan contact op en gaf aan de hij een leerwerktraject Houtbewerking heeft getekend via Ambacht Nederland. Jan heeft zijn hart gevolgd en hij vertelde dat dit een lange weg voor hem was, maar dat hij blij is zijn hart te hebben gevolgd en de gesprekken hem geholpen hebben in het bepalen van zijn koers.

Jan is een van de vele mensen die ik heb mogen begeleiden en dit was een voorbeeld van een bijzonder traject, waar uiteindelijk iemand zijn hart heeft gevolgd.

Monique Otgaar is sinds 7 jaar verbonden aan Smart Group en woonachtig in Werkendam.