Vught / 18 februari 2021

ARTIKEL: Duurzaam perspectief door op- om- en afbouw

Geplaatst door Willem wijnen

Deel deze blog:

Nieuwe kansrijke concepten en state-of-the-art producten bieden toekomstperspectief voor een klant van Smart Group. Innoveren en doorontwikkelen gaan daarbij hand in hand om de kansen te kunnen verzilveren

Innovatie slaagt daar namelijk alleen door digitalisering en automatisering in combinatie met het doorontwikkelen van medewerkers, teamleiders en productieleiding. Deze combinatie is essentieel. Wij noemen dit bij Smart, de opbouw (groei en ontwikkeling) van een organisatie.
Smart Group gaat deze klant in dit traject adviseren, coachen, trainen en neemt mede verantwoording voor succesvolle implementatie. Wij noemen dit bij Smart ombouwen ( het verandertraject vorm geven)

Welke stappen gingen er aan vooraf?
– Het uitkristalliseren van een realistische toekomstvisie.
– Het maken van een degelijke ombouwanalyse als basis voor het veranderingsproces.
– Deze analyse hebben we gebruikt voor het inrichten van een passend ontwikkeltraject.
– Met als uitkomst een integratieve aanpak van kennisontwikkeling in procestechniek, leiderschapsontwikkeling en mobilisatie van medewerkers.

Intern ondernemerschap en met elkaar leren te creëren, dwars door de organisatie heen, zal van doorslaggevende betekenis blijken. Een agile organisatie worden met actueel vakmanschap en met een groot anticiperend vermogen. Kansen die er liggen verwezenlijken door het herinrichten van werkprocessen ondersteund door slimme digitale systemen en het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en de juiste attitude.

Veel medewerkers zullen dit Smart ontwikkeltraject met plezier en succes volgen. Van een enkeling moet je als bedrijf soms afscheid nemen, dat noemen we bij Smart afbouwen, ( loslaten). Maar ook voor hen is er toekomstperspectief. Een nieuwe baan, van werk naar werk dus, bij een andere organisatie. Ook deze ervaring heeft Smart Group. Duurzaam Perspectief en continuïteit in werk voor alle betrokkenen kan echt hand in hand