Vught / 6 September 2022

ARTIKEL: WORDT HET INPAKKEN EN WEGWEZEN OF DOORPAKKEN EN BEWEGEN?

Geplaatst door WILLEM WIJNEN

Deel deze blog:

Wordt het straks inpakken en wegwezen of nu doorpakken en bewegen?

Mobiliteitsvraagstukken zijn van alle dag. Oplossingen worden vaak gevonden in outplacement als medewerkers niet functioneren of bedrijven moeten afslanken. Nu de arbeidsmarkt op slot zit en vacatures onvervuld blijven zijn werkgevers huiverig om zelfs van medewerkers die feitelijk niet op hun plek zitten afscheid te nemen.

Is het verstandig dan om niets te doen. Wij denken van niet. Het is nooit verstandig om als organisatie niet te bewegen. Maar wat is dan als organisatie wel wijsheid? In deze bijzondere tijd worstelen organisaties met verschillende uitdagingen. Denk aan het gebrek aan grondstoffen, productiecapaciteit, energie maar ook de krapte op de arbeidsmarkt. Problemen die zich niet enkel beperken tot een branche maar zelfs branche breed op globaal niveau een groot probleem vormen.

Het gaat op korte termijn niet vanzelf voorbij. Organisaties moeten dus bewegen. Om mobiliteit te bevorderen, in een moeilijke tijd als deze, is het belangrijk om juist nu aandacht te hebben voor je toekomstvisie en deze ook te delen met je medewerkers. Wat we in toenemende mate zien is dat we met korte termijn acties proberen te redden wat er te redden valt en tegelijkertijd hopen dat het goed uitpakt voor de langere termijn. We gaan eraan voorbij dat we niet eens hebben stilgestaan bij een visie voor de langere termijn. Feitelijk hebben we enkel een brandje geblust.

Om wel tot een visie te komen dient een aantal zaken te worden overwogen:

(1) De actuele situatie kenmerkt zich door een krapte op de arbeidsmarkt. De kernvraag van veel organisaties op dit moment is: “Hoe kom ik aan personeel”. Ofschoon dit als probleem het sterkst wordt gevoeld, dient de analyse van de eigen organisatie niet alleen gebaseerd te zijn op deze noodkreet.

(2) Het beheersbaar en flexibel houden van kosten. Het verlagen van de lastendruk geeft ademruimte. Aanhoudende prijsdruk vraagt om beleid waarbij er soms drastisch in de kosten moet worden gesneden. Wees dan bereid om hier op een open en creatieve manier mee om te gaan. Zaken kunnen soms op een andere wijze vorm worden gegeven waardoor kosten kunnen worden verlaagd zonder dat de organisatie hier hinder van zal ondervinden.

(3) Relevant is het, om zich te focussen op toekomstige doelstellingen waarbij rekening wordt gehouden dat de huidige situatie mogelijk aanhoudt. Wees bedacht en bewust dat meerdere scenario’s mogelijk gewenst zijn om snel en efficiënt te kunnen reageren op snel veranderende omstandigheden. Het hebben van meerdere scenario’s vergroot de slagkracht van organisaties.

Al meer dan 30 jaar adviseert Smart Group organisaties en medewerkers bij vraagstukken over arbeidsmobiliteit. Even zo lang ontwikkelt Smart Group haar eigen producten en diensten die als tooling bij deze vraagstukken worden ingezet. Elk mobiliteitsvraagstuk is anders en vraagt om een andere aanpak maar is wel telkens gericht op het verkrijgen van een duurzaam perspectief voor mens en organisatie.

Wilt u doorpraten over dit artikel? Neem dan contact op met Willem Wijnen. Bel 073-657 10 10 of stel uw vraag via info@smartgroup.nl

Maar onthoud: Wie niet stuurt, wordt gestuurd door zijn omgeving.